REKLAMA
Energetyka Wiadomości
3 Minuty czytania

20 lat spółki GAZ-SYSTEM

16 kwietnia 2024 roku przypada 20 rocznica utworzenia operatora gazociągów przesyłowych. Spółka GAZ-SYSTEM powstała w wyniku wprowadzenia wymogu rozdziału przesyłu od dystrybucji gazu ziemnego w toku przygotowań Polski do wstąpienia do Unii Europejskiej.

Grafika: twitter.com/GAZ_SYSTEM/

2024 rokiem jubileuszowym GAZ-SYSTEM

Dwie dekady temu powstał PGNiG Przesył Sp. z o.o., spółka, która dziś nosi nazwę Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. W ten sposób, powołując odrębny podmiot gospodarczy, wydzielono przesył ze struktur PGNiG.

– Dwadzieścia lat odpowiedzialnej pracy przy eksploatacji infrastruktury gazowej oraz intensywne działania inwestycyjne uplasowały GAZ-SYSTEM na wysokiej pozycji wśród podmiotów rynku gazowego nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Obchody jubileuszu stwarzają dobrą okazję by podziękować wszystkim pracownikom, którzy przez te lata z ogromnym zaangażowaniem rozbudowywali i utrzymywali system przesyłowy gazu ziemnego. Dzięki solidnym fundamentom dziś odważnie patrzymy w przyszłość i mamy potencjał do rozwijania nowych obszarów, które wpisują się w działania na rzecz transformacji energetycznej – powiedział Sławomir Hinc, Prezes GAZ-SYSTEM.

GAZ-SYSTEM od 20 lat odpowiada za niezawodny przesył gazu ziemnego zapewniając bezpieczeństwo energetyczne kraju. W 2022 roku obliczu trwającej do dziś agresji Rosji na Ukrainę spółka zdała trudny egzamin. Krajowy system przesyłowy był dobrze przygotowany na odcięcie dostaw z kierunku wschodniego. Na czas powstał terminal LNG, rurociąg Baltic Pipe i inne połączenia międzysystemowe, co zapewniło dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw dając stabilne źródło energii i ciepła wszystkim Polakom.

– Do tego sukcesu przyczyniło się wiele podmiotów z otoczenia spółki, takich jak urzędy i organy administracji, operatorzy sieci z sąsiednich krajów, kontrahenci projektowi i budowlani oraz samorząd i społeczności lokalne. Dobra współpraca i zrozumienie potrzeb krajowego systemu przesyłowego przyczyniło się do terminowej realizacji projektów, mających kluczowe znaczenie dla niezależności gazowej kraju i jego rozwoju gospodarczego. Z okazji tegorocznego jubileuszu chcę podziękować wszystkim, którzy razem z GAZ-SYSTEM uczestniczyli i nadal uczestniczą aktywnie w tym procesie – podkreślił Sławomir Hinc.

Spółka zrealizowała największy w historii polskiego gazownictwa program rozwojowy budując od początku swojego istnienia łącznie ponad 3 tysiące kilometrów gazociągów. Dziś zainstalowane moce sprężania wynoszą 247 MW w skali kraju co stanowi prawie 100 proc. wzrost od roku 2004. Dzięki wyjątkowemu zdyscyplinowaniu i determinacji pozyskano ponad 7 mld zł unijnego wsparcia na sfinansowanie tych strategicznych inwestycji. Spółka jest na czołowym miejscu wśród podmiotów, które efektywnie wykorzystały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz instrumentu Łącząc Europę CEF (Connecting Europe Facility).

Obecnie przed GAZ-SYSTEM zapewnienie dostępu do sieci przesyłowej zakładom przemysłowym, elektrowniom i ciepłowniom, które planują swoją produkcję w oparciu o niskoemisyjne paliwo gazowe. Spółka pracuje także intensywnie nad przygotowaniem infrastruktury przesyłowej do transportu biometanu i wodoru. Podejmuje również szereg działań mających na celu promowanie potencjału planowanych projektów infrastruktury wodorowej w regionie, a co za tym idzie możliwości ich realizacji, także w oparciu o współfinansowanie ze środków UE.

W lipcu tego roku dla GAZ-SYSTEM kolejna ważna rocznica – 10-lecie Platformy GSA, dzięki której operatorzy w drodze aukcji rezerwują przepustowości na rynku pierwotnym oraz wtórnym. W obszarze świadczenia usług przesyłowych GAZ-SYSTEM modyfikuje i dopasowuje swoją ofertę do nowych wymagań regulacyjnych. Wychodząc naprzeciw wymogom prawnym Unii Europejskiej Platforma GSA rozszerzyła zakres swoich usług dla operatorów terminali LNG, którzy mogą za jej pośrednictwem oferować swoim użytkownikom odsprzedaż na rynku wtórnym zakontraktowanych usług w zakresie regazyfikacji i usług dodatkowych.

GAZ-SYSTEM jest też wieloletnim aktywnym członkiem branżowych organizacji międzynarodowych, gdzie operatorzy z krajów Unii Europejskiej współpracują przy promowaniu wewnętrznego rynku gazu ziemnego i rozwijaniu transgranicznego obrotu tym surowcem. Spółka z sukcesem inicjuje tworzenie regulacji prawnych zapewniających optymalne zarządzanie pracą i eksploatacją sieci przesyłowej. Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności infrastruktury przesyłowej, wdrażanie nowoczesnych technologii oraz integracja systemów w skali europejskiej.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA