Drogi Wiadomości
6 Minut czytania

2019 r. na drogach krajowych Warmii i Mazur

Rok 2019 na drogach krajowych woj. warmińsko-mazurskiego przyniósł przede wszystkim kontynuację rozpoczętych wcześniej prac budowlanych i projektowych. W 2019 r. zakończyła się również budowa ostatnich odcinków obwodnicy Olsztyna.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Olsztyn
Zdjęcie: GDDKiA O/Olsztyn
Zdjęcie: GDDKiA O/Olsztyn
Zdjęcie: GDDKiA O/Olsztyn
Obwodnica Olsztyna

W lipcu 2019 r. udostępniony został do ruchu ostatni odcinek obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S51 pomiędzy węzłami Olsztyn Południe i Olsztyn Jaroty. Tym samym obwodnica miasta stała się w całości dostępna dla kierowców.

Inwestycja była oddawana do użytku etapami. W grudniu 2018 r. udostępniono odcinek obwodnicy w ciągu DK16 oraz węzeł Olsztyn Wschód wraz z ok. 3 km odcinkiem S16 Olsztyn – Wójtowo. W lutym br. oddaliśmy do użytkowania 9-kilometrowy odcinek obwodnicy Olsztyna pomiędzy węzłami Olsztyn Wschód i Olsztyn Jaroty.

Budowę węzła Pieczewo zakończono w maju, a we wrześniu został oddany do ruchu nowo wybudowany odcinek drogi krajowej nr 53 od węzła Pieczewo do Klewek o długości ok. 2 km, realizowany wraz z obwodnicą Olsztyna w ciągu S51. Stanowi on połączenie DK53 z kierunku Szczytna z obwodnicą Olsztyna. Jednocześnie pełni też funkcję obwodnicy Szczęsnego.

Drogi w budowie

Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15


W roku 2019 kontynuowaliśmy rozpoczętą w 2018 roku budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK15 o długości 17,7 km. W lutym 2018 r. podpisano umowę na projekt i budowę tego zadania o wartości 392,7 mln zł, a w październiku ruszyły pierwsze prace budowlane. Obwodnica ominie Nowe Miasto Lubawskie od wschodu. Będzie drogą klasy GP o przekroju 2+1. Inwestycja zostanie zrealizowana w systemie „Projektuj i buduj”. Nowa droga zostanie powiązana z innymi drogami publicznymi przez cztery ronda. Wybudowanych zostanie 13 obiektów inżynierskich: 8 wiaduktów, 1 przejście dla zwierząt górne, 3 przejścia dla zwierząt dolne oraz most nad rzeką Wel.

Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Raczki

Od lata 2018 r., kiedy to podpisano umowy na projekt i budowę trzech odcinków drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Raczki (66,4 km) w ciągu Via Baltica o łącznej wartości ok. 2 mld zł, kontynuowane są prace na tych zadaniach:
Zadanie nr 1 – Szczuczyn – węzeł Ełk Południe (ok. 23,3 km),
Zadanie nr 2 – węzeł Ełk Południe – węzeł Wysokie o dł. ok. 22,9 km (w tym połączenie z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o dł. ok. 4 km),
Zadanie nr 3 – węzeł Wysokie – Raczki (ok. 20,2 km).

Wykonawcą ponad 20-kilometrowego fragmentu trasy od węzła Wysokie do Raczek o wartości 484,3 mln zł jest firma Budimex S.A. Planowany termin zakończenia kontraktu to połowa 2021 r.

W październiku tego roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dotyczącą budowy odcinka drogi ekspresowej S61 Wysokie – Raczki. Budowa obejmie odcinek drogi ekspresowej o długości 20,2 km. Zgodnie z kontraktem powstanie droga ekspresowa o przekroju dwujezdniowym wraz z drogami serwisowymi. Zostanie wykonany remont wybranych dróg lokalnych oraz zbudowane zostaną urządzenia ochrony środowiska. W ramach inwestycji powstanie m.in. 25 obiektów inżynierskich oraz węzeł Wysokie. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z betonu cementowego i dostosowana do ciężkiego ruchu z obciążeniami nawierzchni 115 kN/oś.

Budowa drogi ekspresowej S7 Napierki – Płońsk


Na etapie realizacji pozostają cztery odcinki drogi ekspresowej S7 prowadzone przez olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na terenie Mazowsza. Umowy na dwa kontrakty na projekt i budowę odcinków drogi ekspresowej, tj. Napierki – Mława (14 km) i Mława – Strzegowo (21,5 km) podpisano w grudniu 2017 r., natomiast w styczniu 2018 podpisano umowy na projekt i budowę 2 odcinków drogi ekspresowej S7 Strzegowo – Pieńki (23,4 km) i Pieńki – Płońsk (13,8 km).

Jesienią 2019 r. rozpoczęły się prace budowlane na trzech odcinkach drogi ekspresowej S7 Mława – Strzegowo, Strzegowo – Pieńki i Pieńki – Płońsk. Budowa obejmuje trzy odcinki drogi ekspresowej S7 na Mazowszu o łącznej długości 57,2 km: Mława – Strzegowo (ok. 21,5 km), Strzegowo – Pieńki (ok. 22 km) i Pieńki – Płońsk (ok. 13,7 km). To trzy z czterech odcinków drogi ekspresowej S7 na terenie województwa mazowieckiego, na które zostały już podpisane umowy na realizację. Ostatni: Napierki – Mława (ok. 14 km) oczekuje na wydanie decyzji ZRID.

Prace przygotowawcze

S16 Mrągowo – Orzysz – Ełk


Trwają prace nad aktualizacja STEŚ i koncepcją programową dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk o długości ok. 80 km. Zadanie obejmuje wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i koncepcji programowej dla budowy drogi ekspresowej S16. W ramach tego zamówienia wykonawca ma zaktualizować materiały do decyzji środowiskowej obejmujące m.in. inwentaryzację przyrodniczą, ponowną analizę akustyczną i ocenę uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do zadań wykonawcy dokumentacji będzie też należało uzyskanie decyzji środowiskowej dla tej inwestycji oraz opracowanie rozwiązań drogowych i mostowych umożliwiających ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie „projektuj i buduj”.

S16 Borki Wielkie – Mrągowo


W sierpniu 2019 r. ogłosiliśmy ponownie przetarg na projekt i budowę S16 Borki Wielkie – Mrągowo. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą planowaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert nastąpiło 15 listopada 2019 r. O realizację zadania ubiega się siedmiu wykonawców. Najniższą cenę 619,5 mln zł zaproponowała firma Polbud-Pomorze Sp. z o.o., a najwyższą 869,6 mln zł firma Polaqua Sp. z o.o. Kosztorys GDDKiA to ok. 616,6 mln zł. Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert.

Planowana inwestycja będzie kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16. Nowy odcinek drogi będzie miał długość około 16 km, w tym ok. 13 km w ciągu S16. Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy jedynie poprzez węzły drogowe. Realizacja zadania planowana jest na lata 2020-2023.

S5 Ornowo – Wirwajdy


W sierpniu 2019 r. ruszył przetarg na budowę drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy.

Otwarcie ofert nastąpiło 20 grudnia 2019 r. Realizacją tego zadania zainteresowanych jest ośmiu wykonawców. Najniższą ofertę na kwotę 156 169 081,95 zł złożyło konsorcjum firm NDI Sp. z o.o. (Lider konsorcjum) z Sopotu, NDI SOPOT S.A. (Partner konsorcjum) z Sopotu. Budżet zamawiającego wynosi 169 707 068,46 zł.

Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie budowa drogi S5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy o długości ok. 5 km. W ramach zadania przewidziana jest budowa dodatkowych jezdni obsługujących teren przyległy. Ponadto przebudowane zostaną drogi poprzeczne innych kategorii kolidujące z drogą S5. Będzie to droga o przekroju dwujezdniowym. Powstanie na niej węzeł Ostróda Zachód, cztery wiadukty oraz dwa przejścia dla dużych zwierząt. Inwestycja będzie realizowana w systemie „Projektuj i buduj”, gdyż wykonawca zadania będzie miał również możliwość optymalizacji rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2023. Budowa odcinka drogi ekspresowej S5 Ornowo – Wirwajdy jest kontynuacją obwodnicy Ostródy. Nowy odcinek ułatwi dojazd z DK16 do istniejącej obwodnicy która docelowo stanie się częścią drogi ekspresowej S5 na odcinku Grudziądz – Ostróda.

Droga krajowa nr 65


W 2019 r. kontynuowaliśmy prace nad wykonaniem projektów budowlanych i wykonawczych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla siedmiu odcinków drogi krajowej nr 65 o łącznej długości 59,1 km oraz nad wykonaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Gąski w ciągu drogi krajowej nr 65”. Umowa na realizację tych zadań została podpisana 6 lutego 2018 r.

Tekst i zdjęcia: GDDKiA O/Olsztyn

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI