REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
2 Minuty czytania

25-lecie WFOŚiGW w Szczecinie

21 listopada 2018 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie obchodził jubileusz 25-lecia swojej działalności. Od 25 lat Fundusz wspiera realizację projektów ekologicznych w województwie.

– W ciągu ćwierć wieku Fundusz zawarł z beneficjentami łącznie ponad 6,5 tysiąca umów, a do mieszkańców naszego regionu trafiła pomoc finansowa przekraczająca 2,5 miliarda złotych. To pieniądze bardzo dobrze zainwestowane w poprawę stanu środowiska, czego efekty Wszyscy odczuwamy na co dzień – mówił Paweł Mirowski, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.Na rolę WFOŚiGW w Szczecinie w dbaniu o jakość środowiska naszego regionu zwrócił uwagę Marek Subocz – Wicewojewoda Zachodniopomorski: – To między innymi dzięki Państwa aktywności udało się sfinansować wiele projektów służących poprawie jakości wód, powietrza i gleby. Wielką zaletą Funduszu jest też zwiększenie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa poprzez dofinansowanie wielu projektów edukacyjnych.– Naszym dobrem jest dobro przyrody. To jedno z praw obywatelskich – dostęp do słońca, zieleni, czystej wody. Fundusz wspiera wszelkie działania z tym kierunkiem związane, a to się doskonale łączy ze strategią rozwoju Szczecina –
powiedział Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Szczecina.Na terenie naszego regionu praktycznie nie ma inwestycji dotyczącej ochrony środowiska, która nie uzyskała wsparcia finansowego ze środków oferowanych przez szczeciński Fundusz. Te najważniejsze – dotyczące ochrony powietrza, gospodarki wodnej, elektromobilności i ochrony przyrody – przedstawił Prezes Zarządu Funduszu.Fundusz nagrodził również beneficjentów najbardziej aktywnych w działaniach na rzecz poprawy jakości środowiska Województwa Zachodniopomorskiego w pięciu kategoriach: Ochrona atmosfery, Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Ochrona wód i gospodarka wodna, Ochrona Przyrody oraz Edukacja Ekologiczna.Ochrona atmosfery


1. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie,

2. Gmina Miasto Szczecin,

3. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie,

5. Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o.,

6. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie Sp. z o.o.Ochrona wód i gospodarka wodna

7. Gmina Świeszyno,

8. Carlsberg Polska S.A. – Browar Bosman w Szczecinie,

9. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.Ochrona Przyrody

10. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie,

11. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie,

12. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie.Edukacja Ekologiczna

13. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie,

14. Liga Ochrony Przyrody – Okręg w Szczecinie,

15. Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Nadleśnictwie Kliniska.Jubileusz był też okazją do zaprezentowania nowego filmu promocyjnego, podsumowującego 25 lat działalności Funduszu, a także projektów zrealizowanych razem z beneficjentami: zapowiedzi cyklu filmów „Podmuch Energii” i albumu „Świdwie Sanctus”. Muzycznie wieczór uświetniła Jona Ardyn z zespołem.

Autor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarko Wodnej w Szczecinie

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA