REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

3200 zadań wspartych z FDS

Premier zatwierdził kolejne listy zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2019 r. Na listach podstawowych znajduje się łącznie 3 220 zadań, w tym 812 powiatowych i 2 408 gminnych.

   
Grafika: Ministerstwo Infrastruktury
Grafika: Ministerstwo Infrastruktury
Ponadto na listach rezerwowych znajduje się 681 zadań, w tym 72 powiatowe i 609 gminnych, które będą mogły otrzymać dofinansowanie w ramach oszczędności uzyskanych na listach podstawowych.

– Jednym z filarów walki z wykluczeniem komunikacyjnym jest przygotowany w Ministerstwie Infrastruktury Fundusz Dróg Samorządowych, z którego w ciągu 10 lat do samorządów trafi 36 mld zł. Nigdy dotąd na drogi powiatowe i gminne nie przeznaczono tak dużych środków –
powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Wysokość dofinansowania zadań na listach podstawowych to 3,272 mld zł, w tym powiatowych 1,425 mld zł i gminnych 1,847 mld zł.

Podział środków na województwa:

– województwo dolnośląskie – 152,1 mln zł,
– województwo kujawsko-pomorskie – 191,8 mln zł,
– województwo lubelskie – 379 mln zł,
– województwo lubuskie – 83,5 mln zł,
– województwo łódzkie – 173,7 mln zł,
– województwo małopolskie – 225,6 mln zł,
– województwo mazowieckie – 401,7 mln zł,
– województwo opolskie – 61,6 mln zł,
– województwo podkarpackie – 237,9 mln zł,
– województwo podlaskie – 284,1 mln zł,
– województwo pomorskie – 150,6 mln zł,
– województwo śląskie – 156,7 mln zł,
– województwo świętokrzyskie – 171,6 mln zł,
– województwo warmińsko-mazurskie – 217,7 mln zł,
– województwo wielkopolskie – 288 mln zł,
– województwo zachodniopomorskie – 96,4 mln zł.

Szczegółowe listy zadań są publikowane na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.

Zgodnie z ustawą o Funduszu Dróg Samorządowych Prezes Rady Ministrów może dokonać zmian na listach zgłoszonych do dofinansowania inwestycji. W tym celu do jego dyspozycji przewidziano rezerwę wynoszącą 5% wartości dofinansowania zadań samorządowych na dany rok. W wyniku zmian wprowadzonych przez premiera dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych wzrosło o ok. 215 mln zł. Zmiany te obejmowały:
– zwiększenie limitu środków dla województw, co umożliwiło zwiększenie wysokości dofinansowania dla zadań, które na listach opracowanych przez wojewodów musiały mieć ograniczone dofinansowanie – 21 zadań (każde zadanie dostało pełne możliwe dofinansowanie);
– zwiększenie procentu dofinansowania ponad poziom wynikający z dochodów własnych JST – 307 zadań;
– przeniesienie z list rezerwowych na listy podstawowe – 78 zadań;
– wprowadzenie 11 nowych zadań.

1,2 mld zł dofinansowania w ramach pierwszego naboru wniosków na 2019 r.


11 kwietnia 2019 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań zgłoszonych do dofinansowania w ramach pierwszego naboru wniosków na 2019 rok. Na wsparcie ponad 800 zgłoszonych przez samorządy zadań na drogach lokalnych przeznaczono 1,2 mld zł.

Obecnie trwa realizacja zadań lub proces rozstrzygania przetargów oraz zawierania umów wykonawczych na realizację inwestycji. Sukcesywnie zawierane są przez Wojewodów kolejne umowy na dofinansowanie zadań z FDS. Pierwsze z nich zostały już zakończone.

FDS wspiera samorządy


FDS jest nowym narzędziem wsparcia samorządów w modernizacji infrastruktury drogowej. Dzięki rządowemu wsparciu dla samorządów możliwe będzie zachowanie sieci drogowej we właściwym stanie i zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z niej mieszkańcom. Dla wielu powiatów i gmin zbyt niskie dochody były dotychczas przeszkodą dla realizacji koniecznych inwestycji.

FDS jest stabilnym programem obliczonym na wiele lat, z którego możliwe będzie dofinansowanie zadań wieloletnich, co pozwoli na realizację większych inwestycji, które dotychczas były przez samorządy odkładane. Mniej zamożne samorządy mogą skorzystać z dofinansowania w wysokości nawet 80% wartości realizowanych zadań.

Środki Funduszu Dróg Samorządowych są przeznaczane na:
– dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych;
– dofinansowanie budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
– finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym.

Tekst i grafika: Ministerstwo Infrastruktury

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA