REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

4 firmy chcą zbudować ekrany wzdłuż A4

Otwarto oferty w przetargu na budowę zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż autostrady A4 na odc. Kleszczów – Sośnica w km 292+400 do km 312+700, z wyłączeniem odcinka w m. Bojków, wraz z przebudową istniejących zabezpieczeń.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice
Najniższą cenę (3 797 785,15 zł) zaproponowała firma JUSTMAR Marcin Turczyński z Chełmu Śląskiego. GDDKiA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 5 290 501,09 zł brutto.

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż autostrady A4 na odc. Kleszczów – Sośnica w km 292+400 do km 312+700, z wyłączeniem odcinka w m. Bojków, wraz z przebudową istniejących zabezpieczeń przeciwhałasowych.

Ta inwestycja ma na celu ochronę terenów i budynków mieszkalnych położonych wzdłuż autostrady A4 na odcinku od km 295+939,50 do km 310+054,00. Droga przebiega przez powiat gliwicki oraz przez gminy: Rudziniec, Sośnicowice, Pilchowice i Gliwice.

Zadanie dla wykonawcy


Zakres tej inwestycji obejmuje:
– przebudowę zabezpieczeń przeciwhałasowych na długości 772 m,
– budowę zabezpieczeń przeciwhałasowych o długości 542 m, w tym budowa zabezpieczenia w formie ziemnego ekranu akustycznego o długości 419 m.
Wysokość ekranów akustycznych:
– od 3,5 m do 4 m,
– ziemny ekran akustyczny: 5 m.

Jak będziemy oceniać oferty?


Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:
– cena – 60%,
– przedłużenie okresu gwarancji jakości – 20%,
– czas trwania utrudnień (zajęcie pasa ruchu jezdni zasadniczej) – 20%.

Ile czasu na realizację?


Zamawiający wymaga, aby roboty zostały wykonane w terminie czterech miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy.

Źródło: GDDKiA O/Katowice
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA