REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

4 oferty na budowę ekranów akustycznych na DK81

Katowicki Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na budowę ekranów akustycznych wzdłuż drogi krajowej nr 81 na odcinku Drogomyśl – Harbutowice. W przetargu wpłynęły 4 oferty.

  
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice
                         To pierwsze otwarcie ofert, w ostatnio ogłoszonych, dwóch przetargach na budowę zabezpieczeń przeciwhałasowych. W ramach tych zadań zostanie wybudowane, łącznie ponad dwa kilometry ekranów akustycznych oraz przebudowane ponad 700 m już istniejących.

Najniższą cenę (9 516 464,16 zł) zaproponowała firma M-Silnice z Republiki Czeskiej. GDDKiA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 10 251 040,91 zł brutto.

Na 3 lipca br. wyznaczono termin składania i otwarcia oferty na budowę zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż autostrady A4 na odcinku Kleszczów – Sośnica wraz z przebudową już istniejących ekranów. Ta inwestycja ma na celu ochronę terenów i budynków mieszkalnych położonych wzdłuż autostrady A4 od km 292,4 do km 312,7, z wyłączeniem odcinka w Bojkowie, na terenie powiatu gliwickiego oraz gminy: Rudziniec, Sośnicowice, Pilchowice i Gliwice.

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 81 na odcinku Drogomyśl – Harbutowice

Ta inwestycja ma na celu ochronę terenów i budynków mieszkalnych położonych wzdłuż DK81 przebiegających przez powiat cieszyński, gminę Skoczów, na odcinku od km 55,248 do km 61,01.

Zadanie dla wykonawcy


Zakres tej inwestycji obejmuje budowę: zabezpieczeń przeciwhałasowych na długości 1512,2 m, zatoki autobusowej, chodnika o długości 467 m, bariery ochronne. Wysokość ekranów akustycznych budowanych wzdłuż DK81 będzie wynosiła 6 m.

Jak będziemy oceniać oferty?


Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:
– Cena – 60 proc.
– Termin realizacji robót – 20 proc.
– Przedłużenie okresu gwarancji jakości – 20 proc.

Ile czasu na realizację?


Zamawiający wymaga, aby roboty zostały wykonane w terminie od czterech do sześciu miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Termin realizacji robót stanowi kryterium oceny ofert.

Źródło: GDDKiA O/Katowice
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA