REKLAMA
Drogi Wiadomości

4 oferty na remont drogi krajowej nr 11 Witaszyce – Kotlin

Poznański Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na remont drogi krajowej nr 11 na odcinku Witaszyce – Kotlin. W przetargu wpłynęły 4 oferty.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań
Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań
Złożone oferty zostaną sprawdzone pod względem merytorycznym co pozwoli na wybranie wykonawcy i zawarcie umowy.

Zamawiający na realizację zadania przeznaczył 4 442 628,64 zł brutto. Cenowo najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz na kwotę 3 178 793,07 zł brutto, natomiast najdroższą Eurovia Polska S.A. na kwotę 4 521 250,92 zł brutto. Wszyscy wykonawcy zadeklarowali 77 dniowy termin realizacji, 48 miesięczny termin gwarancji oraz zatrudnienie dodatkowego personelu i osoby bezrobotnej. Złożone oferty zostaną sprawdzone pod względem merytorycznym co pozwoli na wybranie wykonawcy i zawarcie umowy.

Zakres realizacji:
– remont drogi od km 357+380 do km 358+845 i od km 359+113 do km 359+250,
– remont skrzyżowania od km 358+845 – 359+113 dł. 0,27 km,
– remont mostu przez Lutynię w m. Wyszki w km 357+519.

Źródło: GDDKiA O/Poznań
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA