Drogi Wiadomości
4 Minuty czytania

439 mln zł na modernizację dróg krajowych

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził do realizacji 11 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt tych to ponad 439 mln zł.

 
Grafika: Ministerstwo Infrastruktury
Grafika: Ministerstwo Infrastruktury
                 Są one związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 t/oś, poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i sygnalizacji świetlnej, budową przepustów i mostów na drogach krajowych, zabezpieczeniem przed nadmiernym hałasem komunikacyjnym oraz wyprowadzeniem nadmiernego ruchu drogowego z obszarów zabudowanych.

Zadania te będą realizowane w województwach: lubuskim, dolnośląskim, mazowieckim, śląskim, małopolskim i podkarpackim.

Województwo Lubuskie

Rozbudowa DK92 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1339F w m. Trzciel


Zakres zadania przewiduje budowę ronda w granicach pasa drogowego DK92.Okres realizacji: 2021-2022.

Rozbudowa DK27 na odc. Nowogród Bobrzański – Świdnica


W ramach zadania nastąpi podniesienie nośności nawierzchni drogi do 11,5 kN/oś. Zakres prac obejmuje poszerzenie jezdni, budowę chodnika, przebudowę skrzyżowań, budowę i rozbudowę zatok autobusowych, korektę łuków, przebudowę mostu, budowę kanału technologicznego oraz przebudowę oznakowania i urządzeń BRD. Okres realizacji: 2025-2027.

Rozbudowa DK27 na odc. w. Żary – Żary


W ramach zadania nastąpi podniesienie nośności nawierzchni drogi do 11,5 kN/oś. Zakres prac obejmuje poszerzenie jezdni, przebudowę skrzyżowań, budowę ścieżki rowerowej, budowę i rozbudowę zatok autobusowych oraz przebudowę oznakowania i urządzeń BRD. Okres realizacji: 2025-2027.

Rozbudowa DK22 na odc. Strzelce Krajeńskie – granica województwa


W ramach zadania nastąpi podniesienie nośności nawierzchni drogi do 11,5 kN/oś. Zakres prac obejmuje przebudowę skrzyżowań, przebudowę istniejących i budowę nowych zatok autobusowych, przebudowę istniejących i budowę nowych chodników, budowę ciągu pieszo-rowerowego na odc. Dobiegniew – Rolewice, budowę nowego obiektu mostowego, budowę kanału technologicznego oraz przebudowę istniejących przepustów drogowych. Okres realizacji: 2025-2027.

Województwo Dolnośląskie


Rozbudowa układu komunikacyjnego dla drogi krajowej nr 33 wraz z mostem p/potok Dolna w m. Międzylesie


Zadanie polega na budowie nowego obiektu mostowego dostosowanego do przenoszenia obciążeń odpowiadających klasie A wg PN-85/S/10030 oraz uporządkowania wlotów ulic Syrokomli i Kościelnej. Ponadto przebudowany zostanie układ pieszy w rejonie obiektu oraz wykonana zostanie kładka obok mostu dla pieszych. Okres realizacji: 2023-2024.

Województwo Mazowieckie

Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S8 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do m. Radziejowice, tj. od km 414+745 do km 416+393 oraz wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym


Zadanie obejmuje budowę ekranów akustycznych o łącznej długości 228 m i powierzchni 774 m2 po prawej stronie drogi ekspresowej S8. Inwestycja obejmuje również wymianę stolarki okiennej w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Żyrardowskiej w Mszczonowie. Okres realizacji: 2020.

Województwo Śląskie

Budowa ekranów akustycznych wraz z utworzeniem strefy ruchu uspokojonego na odcinku DK44 (ul. Gliwicka) w Mikołowie (od km 14+900 do km 16+900)


Zadanie obejmuje wykonanie ekranów akustycznych wzdłuż drogi krajowej nr 44 w Mikołowie (ul. Gliwicka) oraz utworzenie strefy ruchu uspokojonego wraz z wyposażeniem w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Okres realizacji: 2022.

Wykonanie zabudowy dylatacji na wiadukcie WA-470 osłonami akustycznymi w m. Knurów

Zadanie obejmuje wykonanie i montaż 34 osłon akustycznych dylatacji na wiadukcie WA-470 zlokalizowanym w sąsiedztwie osiedla Farskie Pola w ciągu autostrady A1. Okres realizacji: 2021.

Województwo Małopolskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr 1924K oraz drogą gminną w m. Krzyszkowice


Zadanie obejmuje rozbudowę istniejącego układu komunikacyjnego w ciągu DK7 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1924K oraz drogą gminną. Zakres prac przewiduje m.in. budowę odcinków dróg samorządowych w nowym śladzie oraz likwidację pasa dla skrętu w lewo z drogi krajowej w drogę powiatową, zamknięcie pasa środkowego rozdzielającego jezdnie DK7 oraz likwidację przejścia dla pieszych przez DK7. W ramach zadania powstanie nowe połączenie drogi powiatowej i drogi gminnej do DK7 obsługujące tylko skręt w prawo, dodatkowo wyposażone w pasy wyłączania i pasy włączania do DK 7. Droga powiatową w skorygowanym przebiegu zostanie poprowadzona w murach oporowych zmiennej wysokości, a na odcinku pod DK7 – w tunelu z funkcją przejścia podziemnego dla pieszych. Okres realizacji: 2023-2024.

Województwo Podkarpackie

Budowa mostu przez potok Słony w miejscowości Brzostek w ciągu drogi krajowej nr 73


Zadanie polega na budowie nowego mostu oraz dojazdów do mostu, budowie i rozbiórce objazdu tymczasowego. Odcinek będzie dostosowany do nośności nawierzchni do 11,5 kN/oś. Ponadto wybudowane zostaną obustronne chodniki na moście i dojazdach. Okres realizacji: 2022-2023.

Budowa mostu przez potok Budzianka w ciągu drogi krajowej nr 73 w miejscowości Bukowa


Zadanie polega na budowie nowego mostu i dojazdów do mostu oraz na budowie objazdu tymczasowego. Odcinek będzie dostosowany do nośności nawierzchni do 11,5 kN/oś. Ponadto wybudowane zostaną obustronne chodniki na moście i dojazdach. Okres realizacji: 2022-2023.

Tekst i grafika: Ministerstwo Infrastruktury

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI