REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
3 Minuty czytania

454 mln zł za inwestycje na Dolnym Śląsku

11 nowych jednostek taboru kolejowego do obsługi pasażerów Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, dzięki unijnemu wsparciu, kupią Koleje Dolnośląskie. Unia dofinansuje też budowę obwodnicy Kłodzka.

9 kwietnia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Centrum Unijnych Projektów Transportowych (jednostka, która w imieniu rządu przyznała dofinansowanie) podpisało dwie umowy na dofinansowanie projektów transportowych, realizowanych przez Koleje Dolnośląskie S.A. oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Ich łączna wartość wynosi blisko 454 mln złotych, z czego ponad 271 mln złotych, w ramach dofinansowania Unii Europejskiej, pochodzić będzie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).

– Obwodnica, która odciąży Kłodzko oraz przywrócenie przez Koleje Dolnośląskie połączenia z Wrocławia do Sobótki dzięki nowym pociągom, pozytywnie wpłyną na komfort życia mieszkańców regionu. Umożliwią sprawne prowadzenie biznesu, ułatwią poszukiwanie pracy. Nawet jeśli efektów takich inwestycji nie widać z dnia na dzień, one po kilku miesiącach stają się odczuwalne wraz z pojawieniem się nowych firm, usług lub produktów. Cieszę się, że Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest realizowany w taki sposób, aby poprzez rozbudowę dróg czy zakup pociągów umożliwiających otwarcie nowych połączeń kolejowych, mógł dawać Polakom szanse na rozwój –
powiedział Witold Słowik, Wiceminister Inwestycji i Rozwoju.

Projekt: Budowa obwodnicy Kłodzka w ciągu DK33 i 46

Inwestycja prowadzona jest na terenie miasta i gminy Kłodzko, w województwie dolnośląskim. Projekt obejmuje budowę obwodnicy Kłodzka w ciągu DK33 wraz z budową łącznika w ciągu DK46. Łączna długość nowego odcinka to 9,19 km. Uzupełnieniem inwestycji jest remont odcinka DK33 (ok. 2,39 km). Nowa droga ma przekrój jednojezdniowy dwupasowy. Zaprojektowany w ramach przedsięwzięcia węzeł drogowy oraz skrzyżowania umożliwiają bezpieczną komunikację i rozprowadzenie ruchu po pozostałej sieci drogowej oraz obsługę przyległego terenu poprzez sieć dróg dojazdowych. Budowa obwodnicy Kłodzka odciąży miasto od nadmiernego ruchu drogowego i tym samym poprawi warunki życia mieszkańców. Usprawni funkcjonowanie transportu w ciągu DK33 i 46 oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa użytkowników powstałej infrastruktury transportowej.

beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
wartość całkowita projektu: 244 358 404 zł
dofinansowanie z UE: 186 512 977 zł
termin realizacji inwestycji: maj 2018 r.

Projekt: Aglomeracyjna Kolej Dolnośląska – zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym

Koleje Dolnośląskie S.A. kupią 5 czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz 6 trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych do przewozów aglomeracyjnych w rejonie oddziaływania Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wszystkie pociągi będą mogły przewieźć jednorazowo nawet 4170 osób. Tabor elektryczny ma obsługiwać trasę: Jelcz – Laskowice – Wrocław Główny – Jelcz – Laskowice, a spalinowy: Trzebnica – Wrocław Główny – Kobierzyce – Sobótka Zachodnia. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort podróży pociągiem. Obniży natomiast poziom awaryjności taboru Kolei Dolnośląskich. Dla wielu pasażerów szczególne znaczenie może mieć to, że uruchomiony zostanie transport kolejowy na niefunkcjonującym dziś odcinku Wrocław Główny – Kobierzyce – Sobótka Zachodnia.

beneficjent: Koleje Dolnośląskie S.A
wartość całkowita projektu: 209 346 000 zł
dofinansowanie z UE: 85 100 000 zł
termin realizacji inwestycji: do 2021 r.

– Rozwój pasażerskiego transportu kolejowego to sprawa kluczowa dla Dolnego Śląska. Chcąc równomiernie rozwijać region, musimy pamiętać o tych mieszkańcach, dla których nadal barierą jest dojazd np. do miejsca pracy. Inwestowanie w coraz lepszy tabor kolejowy i ciągły rozwój dostępnych połączeń kolejowych to najlepszy kierunek. Podobnie jest z obwodnicami miast – wyprowadzamy ciężkie samochody z miejscowości i zwiększamy tym samym bezpieczeństwo mieszkańców, w tym wypadku Kłodzka i całego regionu –
podkreślił w trakcie uroczystości Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.

Autor: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA