REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

5 chętnych do wykonania projektu poszerzenia A2

Wczoraj otwarto oferty w przetargu na opracowanie elementów koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania DŚU na poszerzenie A2 granica województw łódzkiego/mazowieckiego – węzeł Konotopa o dodatkowe pasy ruchu.

Mapa: GDDKiA O/Warszawa
Mapa: GDDKiA O/Warszawa
5 chętnych do wykonania projektu poszerzenia A2

Najniższą ofertę opiewającą na kwotę 3,1 mln zł, zaoferowała spółka Mosty Katowice, natomiast najwyższą ofertę opiewającą na kwotę 4,6 mln zł, zaoferowała spółka TPF. Termin realizacji wynosi 19 miesięcy od podpisania umowy. Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu kryteriów takich jak kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie członków zespołu projektowego, członków zespołu środowiskowego, a także cena.

Termin podpisania umowy zaplanowany został na kwiecień 2019 r., przy braku odwołań konkurentów biorących udział w przetargu.

Przyszły wykonawca ma zaprojektować dodatkowe pasy ruchu po wewnętrznych stronach obu jezdni istniejącej autostrady A2 na terenie woj. mazowieckiego na długości ok. 43 km. Projektant wykorzysta pod dobudowę pasów ruchu szeroki pas dzielący, który został wybudowany podczas realizacji autostrady. Docelowo A2 będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków dwie jezdnie po 4 pasy ruchu, natomiast dalszy odcinek do granicy województwa mazowieckiego będzie posiadał 2 jezdnie po 3 pasy ruchu.

Centralny Port Komunikacyjny i GPR


Realizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie również powodowała zwiększenie ruchu. Dlatego niezbędne jest przeanalizowanie możliwości poszerzenia autostrady a następnie wybudowanie dodatkowych pasów ruchu. To pozwoli na zwiększenie płynności a tym samym poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przypomnijmy, że Generalny Pomiar Ruchu wykonany w 2015 r. wskazał, że na odcinku Wiskitki – Grodzisk Maz. natężenie wynosiło ~45 tys. pojazdów na dobę, na odcinku pomiędzy Grodziskiem Maz. a Pruszkowem wzrosło, bo osiągnęło ok. 57 tys. pojazdów na dobę, natomiast na wlocie do Warszawy pomiędzy Pruszkowem a Konotopą ilość pojazdów sięgnęła ~75 tys. pojazdów na dobę. W 2017 roku wykonany został pomiar ruchu na odcinku pomiędzy Wiskitkami a Grodziskiem Maz., który wykazał 58 tys. pojazdów na dobę.

Likwidacja wysp w ciągu A2 na PPO Pruszków


Równolegle prowadzone jest postępowanie przetargowe na projekt i wykonanie robót związanych z likwidacją wysp na PPO Pruszków a tym samym na dostosowanie tego miejsca do pełnego przekroju autostradowego, czyli 2 jezdnie po 2 pasy ruchu (docelowo po 3 pasy ruchu).

Wykonawca do 30 czerwca 2019 r. zaprojektuje oraz wykona roboty polegające na demontażu wysp (i innych urządzeń), które znajdują się w przygotowanych miejscach poboru opłat, odtworzy nawierzchnię i wykona oznakowanie poziome. Otwarcie ofert przewidziane jest na 14 lutego 2019 r.

Tekst i mapa: GDDKiA O/Warszawa

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA