REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

5 ofert na kolejny odcinek A18

6 grudnia 2019 r. zielonogórski Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na przebudowę i dostosowanie kolejnego odcinka drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady. Wpłynęło 5 ofert.

 
Mapka: GDDKiA O/Zielona Góra
Mapka: GDDKiA O/Zielona Góra
Najniższą ofertę na kwotę 180 517 241,96 zł złożyła spółka Strabag Infrastruktura Południe. Budżet zamawiającego wynosi 172 963 786,58 zł

Pozostałe oferty:
1. 185 877 900,17 zł, PORR S.A.
2. 190 871 235,18 zł, Budimex S.A.
3. 195 303 240,06 zł, Konsorcjum – Lider: Max Bögl Polska Sp. z o. o. Partner: Max Bögl Stiftung & Co. KG.
4. 207 836 711,31 – Konsorcjum – Lider: MIRBUD S.A., Partner: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.

Wcześniej bez rozstrzygnięcia dlatego zmieniamy podejście


W ubiegłych latach dwukrotnie ogłaszany był przetarg na realizację odcinka „zero”. Za każdym razem najtańsza oferta na roboty przekraczała budżet zadania o ponad 50% i postępowanie unieważniano. Po przeanalizowaniu wcześniejszych postępowań, podjęliśmy decyzję o połączeniu dwóch odcinków i ich realizację w ramach jednego zadania.

Takie podejście pozwoli rozłożyć na dwa odcinki, koszty ogólne m.in. dostosowanie do warunków kontraktu, w tym węzeł betoniarski, wyposażenie laboratorium z jego utrzymaniem, koszty zaplecza budowy oraz biura projektowego. Dążymy do tego, aby oferenci złożyli przemyślaną, dobrze skalkulowaną i optymalną ofertę, na całościowe zakończenie kontraktu z uzyskaniem decyzji na użytkowanie i oddaniem drogi do ruchu. W efekcie ma to doprowadzić do uzyskania ofert mieszczących się w kosztorysie.

Jak będą oceniane oferty?


Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym. Postępowania zostały ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:
– przedłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy – 30%,
– termin realizacji – 10%,
– cena – 60%.

Co w ramach zamówienia


Zwycięzca przetargu w ramach zamówienia ma za zadanie zaprojektowanie i rozbudowę drogi krajowej nr 18 na odcinku od granicy państwa km 0,192 (za obiektem mostowym nad rzeką Nysa Łużycka) wraz z węzłem Olszyna do km 11,860 (2 km za węzłem Żary Zachód) w zakresie dostosowania do parametrów drogi klasy A.

W ramach zadania wyodrębniono dwa pododcinki tzw. „zero” od km 0,192 do km 1,500 i „jeden” od km 1,500 do km 11,860. Zadanie będzie realizowane w formule Projektuj i Buduj.

40 miesięcy na realizację


Czas przewidziany na prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wynosi 40 miesięcy. Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 15 grudnia do 15 marca, liczonych jako trzy miesiące. Natomiast do czasu objętego projektowaniem okresy zimowe są wliczane.

Inwestycja podzielona jest na następujące odcinki realizacyjne:
– od granicy państwa do km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia, odcinek „zero” i „jeden”) – otwarcie ofert,
– od km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) – podpisana umowa
– od km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) – granica województwa – planowane rozpoczęcie przetargu na roboty II połowa 2020 r.
– granica województwa – węzeł Golnice – planowane rozpoczęcie przetargu na roboty II połowa 2020 r.

Tekst i mapka: GDDKiA O/Zielona Góra
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA