REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

5 ofert na prace projektowe dla obwodnicy Złotego Stoku

9 lutego wrocławski Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Złotego Stoku w ciągu DK46. W przetargu wpłynęło 5 ofert.

 
Wartość ofert waha się od ok. 4,4 do ponad 8,1 mln zł. Kwota, jaką GDDKiA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi ok. 4,8 mln zł.

Obwodnica Złotego Stoku w ciągu DK46 to jedna z siedmiu dolnośląskich obwodnic ujęta w rządowym Programie budowy 100 obwodnic. Przetarg na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ogłosiliśmy 21 grudnia 2020 roku. Komisja przetargowa przystąpi teraz do ich weryfikacji.  

Na etapie STEŚ-R wyznaczone i poddane analizie wielokryterialnej zostaną przebiegi korytarzy obwodnicy Złotego Stoku w ciągu drogi krajowej nr 46. W ramach zadania zostanie przeanalizowanych kilka wariantów, a jednym z nich będzie również ten z planowanym przebiegiem drogi ekspresowej S8 pomiędzy m. Bardo i Kłodzko. W ramach zadania powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego). Głównym celem budowy obwodnicy Złotego Stoku jest wyprowadzenie z tej miejscowości ruchu tranzytowego, prowadzącego od Opola w kierunku Kotliny Kłodzkiej. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększy się dostępność do bazy turystycznej w regionie. Inwestycja poprawi przepustowość układu komunikacyjnego południowej części województwa dolnośląskiego.  

Tekst i grafika: GDDKiA O/Wrocław
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA