REKLAMA
Drogi Mosty Wiadomości
1 Minuta czytania

5 ofert na remont mostu w Tryńczy

23 lipca 2020 r. rzeszowski Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na zaprojektowanie i remont mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Tryńcza, w ciągu drogi krajowej nr 77. W przetargu wpłynęło 5 ofert.

5 firm złożyło oferty w przetargu na zaprojektowanie i remont mostu w Tryńczy. Najtańszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST Sp. z o.o. ze Stalowej Woli na kwotę 1 817 940,00 zł, terminem wykonania do 15.12.2020 r. i gwarancją na okres 60 miesięcy. Najdroższą ofertę złożyło konsorcjum firm PRIMOST POLUDNIE Sp. z o.o. – lider i ZBD Sp. z o.o. – partner konsorcjum na kwotę 2 599 922,38 zł, terminem wykonania 15.11.2020 r. i okresem gwarancji 60 miesięcy. Teraz komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty.

Zakres prac

Zamówienie w systemie „projektuj-buduj” obejmuje:
– opracowanie projektu wykonawczego remontu mostu;
– roboty przygotowawcze i rozbiórkę elementów pomostów chodników;
– wymianę skorodowanych elementów stalowych konstrukcji wsporczej i wykonanie konstrukcji pomostów chodników wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym nowych elementów;
– wykonanie nawierzchni chodników i dylatacji z blach płaskich, nad podporami, w ciągu chodników;
– naprawę uszkodzeń (deformacji po uderzeniach pojazdów) ram portalowych kratownic;
– naprawę uszkodzeń powłok antykorozyjnych stalowej konstrukcji nośnej i łożysk;
– naprawy uszkodzeń podpór.

Celowość realizacji

Zasadniczym celem realizacji zadania jest wykonanie robót remontowych i zabezpieczających, pozwalających na bezpieczne użytkowanie mostu do czasu jego przebudowy.

Obecnie wprowadzono ograniczenia w ruchu pieszym poprzez zamknięcie dla ruchu lewego chodnika, z uwagi na bardzo zły stan techniczny stalowych elementów pomostu. Także na drugim chodniku stwierdzono postępującą korozję kątowników stalowych i blach podtrzymujących nawierzchnię co powoduje konieczność wymiany tych elementów.

Poza remontem chodników naprawy wymagają także zdeformowane, w wyniku uderzeń pojazdów, ramy portalowe kratownic stalowych oraz uszkodzenia powłok antykorozyjnych stalowej konstrukcji nośnej i łożysk, a także uszkodzenia trzonów, ścianek zaplecznych i skrzydeł betonowych podpór mostu.

Wykonany remont nie zmieni istniejących parametrów obiektu a roboty mają charakter odtworzeniowy. Obiekt w dalszym ciągu będzie nienormatywny ze względu na nośność i skrajnię poziomą.

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA