REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

7 zainteresowanych budową S16 Borki Wielkie – Mrągowo

15 listopada br. olsztyński Oddział GDDKiA otworzył oferty w ponownym przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie – Mrągowo. O realizację zadania ubiega się 7 wykonawców.

Grafika: GDDKiA O/Olsztyn
Grafika: GDDKiA O/Olsztyn
Najniższą cenę 619,5 mln zł zaproponowała spółka Polbud-Pomorze, a najwyższą 869,6 mln zł spółka POLAQUA. Kosztorys GDDKiA to ok. 616,6 mln zł. Kolejnym etapem będzie weryfikacja złożonych ofert.

Jakie przyjęliśmy kryteria oceny ofert?


Do oceny ofert przyjęliśmy m.in. kryterium czasu realizacji kontraktu, które wymaga, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Minimalny termin realizacji inwestycji wynosi 36 miesięcy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). W postępowaniu zastosowaliśmy jeszcze, oprócz czasu realizacji kontraktu, następujące kryteria oceny ofert: cena, przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające oraz konstrukcje wsporcze.

Dlaczego unieważniliśmy poprzedni przetarg?


Przypomnijmy, że poprzednie postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą planowaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena oferty najkorzystniejszej wyniosła 708 648 065,00 zł, natomiast zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 604 970 252,08 zł.

S16 – kolejny etap rozbudowy


Planowana inwestycja będzie kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16. Nowy odcinek drogi będzie miał długość około 16 km, w tym ok. 13 km w ciągu S16. Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy jedynie poprzez węzły drogowe.

Szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo


Budowa nowej drogi skróci czasu przejazdu między Olsztynem i Ełkiem oraz zwiększy bezpieczeństwo na drodze. Dzięki budowie obwodnicy z Mrągowa zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy, który powoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców – wypadki, hałas, spaliny i wibracje. Realizacja robót budowlanych planowana jest na lata 2020-2023.

Tekst i grafika: GDDKiA O/Olsztyn

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA