Drogi Wiadomości

8 ofert na zaprojektowanie obwodnicy Ostrołęki

Warszawski Oddział GDDKiA otwarł oferty w przetargu na opracowanie STEŚ z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu DK53.

Wśród 8 złożonych ofert najniższą cenę 2,9 mln zł, zaoferowało Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. Natomiast najwyższą cenę 5,5 mln zł ma oferta złożona przez Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

Kosztorys inwestorski wynosi 2,5 mln zł.

Firma projektowa ma zrealizować zadanie w ciągu 35 miesięcy od daty jej zawarcia (w tym złożenie wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po 18 miesiącach od podpisania umowy).

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego.

Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:
– zespół projektowy,
– zespół środowiskowy,
– zespół geologiczny,
– ilość wizji lokalnych,
– cena.

Termin podpisania umowy zaplanowany został na wrzesień 2019 r., przy braku odwołań konkurentów biorących udział w przetargu oraz zapewnieniu finansowania.

Planowany harmonogram realizacji:
– 2022 r. ogłoszenie przetargu w systemie ,,Projektuj i Buduj”,
– 2023 r. podpisanie umowy z Wykonawcą,
– 2025 r.-2027 r. realizacja robót budowlanych.

Autor: GDDKiA O/Warszawa

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI