REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

8 wariantów przebiegu S7 od w. Miechów do w. Szczepanowice

Projektanci przygotowali 8 wariantów przebiegu drogi ekspresowej S7 od węzła Miechów do węzła Szczepanowice. W najbliższych dniach mieszkańcy będą mogli zapoznać się z dokumentacją projektową.

W dniach 25 i 26 stycznia 2018 r. dokumenty dostępne będą w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Miechów, przy ul. Henryka Sienkiewicza 25 w Miechowie. W dniu 29 stycznia 2018 r. od godz. 11.00 do 14.00 dyżurować będą projektanci, którzy udzielą wszelkich informacji i wyjaśnień. Na 29 stycznia na godzinę 17.00 przewidziane jest także spotkanie informacyjne w Domu Kultury przy ul. Racławickiej 10, w Miechowie, z udziałem przedstawicieli GDDKiA Oddziału w Krakowie oraz projektantów. Przygotowane będą także ankiety dla mieszkańców, które można będzie wypełnić i złożyć na tym spotkaniu lub przesłać później do GDDKiA. Po dwóch tygodniach złożone ankiety zostaną przeanalizowane. Z zaprezentowanych 8 wariantów trzeba będzie wybrać dwa, które zostaną złożone we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla tej części drogi ekspresowej S7.

Dla odcinka I S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Szczepanowic (bez węzła Szczepanowice) o długości ok. 23,3 km, podzielonego dodatkowo na dwie części inwestycyjne – 29.06.2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą na:
– dla części I granica województwa – węzeł Miechów: projekt budowlany i uzyskanie decyzji ZRID do 28.08.2018 r.
– dla części II tzw. „Poradowskiej” od węzła Miechów do węzła Szczepanowice (bez węzła): uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie koncepcji programowej. Mieszkańcy Poradowa zaskarżyli decyzję środowiskową do WSA. W konsekwencji fragment tego odcinka tzw. „Poradowski” (ponad 5 km) został wyłączony z zakresu decyzji środowiskowej reformatoryjnej i dla niego trzeba uzyskać nową decyzję.

Po wyborze dwóch wariantów przebiegu trasy S7 pomiędzy węzłami Miechów i Szczepanowice przygotowane zostaną dokumenty i złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

Autor: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA