REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

800 mln zł na inwestycje na drogach krajowych

27 sierpnia 2019 roku Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury zatwierdził do realizacji 11 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to prawie 800 mln zł.

 
Mapa: Ministerstwo Infrastruktury
Mapa: Ministerstwo Infrastruktury
                 Są to zadania związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 t/oś oraz poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego przez przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i sygnalizacji świetlnej, a także budowę przepustów i wiaduktów na drogach krajowych. Zadania te będą realizowane w 7 województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, podkarpackim, podlaskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Województwo podlaskie
Budowa obwodnicy Augustowa w ciągu DK16
D
zięki inwestycji kierowcy skorzystają z nowej drogi krajowej o długości 6,5 km. Obwodnica powstanie jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) dostosowana do nacisku 115 kN/oś, z odseparowanym ruchem pieszych i rowerzystów oraz z wyprowadzonym ruchem tranzytowym poza obszar zabudowany. Realizacja: lata 2020-2022 proces przygotowawczy; 2023-2025 roboty budowlane.

Rozbudowa DK16 na odc.: ul. Turystyczna, Augustów – Głęboki Bród

W ramach zadania droga krajowa nr 16 zostanie przebudowana do klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) na odcinku 22,2 km oraz dostosowana do nacisku 115 kN/oś, z odseparowanym ruchem pieszych i rowerzystów. Prace obejmą ponadto przebudowę skrzyżowań i budowę zatok autobusowych. Realizacja: lata 2020-2022.

Województwo małopolskie
Budowa wiaduktu w Bochni w ciągu DK94

W ramach zadania zostanie rozebrany stary i wybudowany nowy wiadukt, a także przebudowana droga pod wiaduktem. Realizacja: lata 2020-2022.

Budowa przepustu w ciągu DK44 w Palczowicach

W ramach zadania zostanie rozebrany stary i wybudowany nowy przepust. Realizacja: lata 2020-2022.

Województwo podkarpackie
Budowa przepustu w ciągu DK94 w Tuczempach

W ramach zadania zostanie wybudowany nowy przepust wraz z dojazdami. Realizacja: 2021 r.

Województwo kujawsko-pomorskie
Budowa dodatkowych ekranów akustycznych przy autostradzie A1 Toruń – Stryków od w. Czerniewice do granicy woj. łódzkiego

W ramach zadania powstaną dodatkowe ekrany akustyczne o łącznej długości 5,25 km (od km 165+185 do km 219+805). Realizacja: 2021 r.

Województwo zachodniopomorskie
Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu DK22

W ramach zadania zostanie wybudowana obwodnica Wałcza (po nowym śladzie). Nowa trasa zastąpi niedostosowany do nośności 115 kN/oś odcinek drogi od km 159+500 do km 170+000. Inwestycja stanowi część programu wzmocnienia DK22 w woj. zachodniopomorskim. Realizacja: 2019-2022 proces przygotowawczy; 2023-2025 roboty budowlane.

Województwo lubuskie
Rozbudowa DK22 od Kostrzyna nad Odrą do. Karkoszowa

Celem inwestycji jest dostosowanie 18,8 km odcinka drogi krajowej do standardu drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) poprzez dostosowanie nośności nawierzchni do ruchu o obciążeniu 115 kN/oś. W ramach zadania zostanie poszerzona jezdnia DK22, a także przebudowane skrzyżowania, przejazdy kolejowe, zatoki autobusowe, oznakowanie i urządzenia BRD. Realizacja: lata 2019-2026 proces przygotowawczy; 2025-2027 roboty budowlane.

Rozbudowa DK22 od skrzyżowania z DK24 do Gorzowa Wielkopolskiego

Celem inwestycji jest dostosowanie 13 km odcinka drogi krajowej do standardu drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) poprzez dostosowanie nośności nawierzchni do ruchu o obciążeniu 115 kN/oś oraz poszerzenie drogi. W ramach zadania zaplanowano budowę chodnika, kładki dla pieszych, rozbiórkę starego i budowę nowego mostu nad Kanałem Bema. Przebudowa obejmie również remont zatok autobusowych, zjazdów, skrzyżowań oraz wykonanie oznakowania. Realizacja: 2019-2025 proces przygotowawczy; 2025-2026 roboty budowlane.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK29 na odcinku Urad – Cybinka w ramach PBDK – PLMN (aneks)

Zadanie polega na budowie ścieżki rowerowej o długości 5,8 km. Realizacja: lata 2020-2021.

Województwo wielkopolskie
Rozbudowa DK24 na odc. Kamionna – gr. województwa

Celem inwestycji jest rozbudowa 7,2 km odcinka drogi krajowej poprzez dostosowanie nośności nawierzchni do ruchu o obciążeniu 115 kN/oś. Ponadto na całej długości trasy zostanie wybudowana ścieżka rowerowa. Realizacja: lata 2020-2021.

Tekst i mapa: Ministerstwo Infrastruktury

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA