REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

9 chętnych na przebudowę DK1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza

17 marca katowicki Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na realizację kolejnego, prawie 7 km odcinka drogi S1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza. Łącznie, w tym roku, otwarto już oferty dla 4 odcinków S1.

Grafika: GDDKiA O/Katowice
Grafika: GDDKiA O/Katowice
Oprócz rozbudowy tego odcinka drogi krajowej do parametrów trasy ekspresowej prowadzimy jeszcze cztery postępowania przetargowe w ramach budowy drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Są to odcinki:
– węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła). Otwarcie ofert nastąpiło 14 lutego 2020 r., wpłynęło dziewięć ofert.
– węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice. Otwarcie ofert nastąpiło 21 lutego 2020 r., wpłynęło dziewięć ofert.
– Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem). Otwarcie ofert nastąpiło 13 marca 2020 r., wpłynęło dziewięć ofert.
– Kolejne postępowanie przetargowe, dotyczące obwodnicy Oświęcimia w ciągu DK44 – termin otwarcie ofert wyznaczono na 27 marca 2020 r.

Najniższą cenę (274 835 307,25 zł) zaproponowało konsorcjum firm BITUM (lider), NOWAK-MOSTY, OLS, HUCZ oraz P.U.H DOMAX (partnerzy). Oprócz ceny zastosowano dwa dodatkowe kryteria oceny ofert: skrócenie czasu realizacji oraz przedłużenie okresu gwarancji. Teraz komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty.

Projekt i budowa


Wyłoniony w przetargu wykonawca zrealizuje zadanie w formule „Projektuj i buduj”, co oznacza, że w ramach zadania zaprojektuje i przebuduje istniejący odcinek drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej oraz uzyska wszystkie niezbędne decyzje pozwalające na użytkowanie trasy. Umowę z wykonawcą planujemy podpisać w połowie 2020 roku.

Wytrzyma nacisk 11,5 t/oś


Wykonawca w ramach inwestycji będzie musiał przebudować odcinek drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na długości 6,950 km z dostosowaniem nawierzchni do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 t/oś. Zlikwidowane zostaną jednopoziomowe skrzyżowania z drogami poprzecznymi. Zostanie wybudowany węzeł Ząbkowice oraz przebudowany węzeł Pogoria. W ramach kontraktu wybudowane będą m.in. cztery mosty i cztery wiadukty drogowe oraz dwie kładki dla pieszych. Ponadto wykonane będą drogi serwisowe oraz dojazdowe do terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe oraz przejścia dla zwierząt.

Ekspresowe połączenie w województwie śląskim


Projektowana droga ekspresowa S1 na odcinku od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej przebiegać będzie po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 1. Docelowo droga S1 będzie mieć długość 135 km.

Trwa już budowa drugiej jezdni S1 od Pyrzowic do Podwarpia oraz tzw. obejście Węgierskiej Górki. Zakończenie tych inwestycji sprawi, że trasa S1 będzie bezpieczną i wygodną drogą oraz ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu aż do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1.

Jej realizacja jest niezaprzeczalną szansą na rozwój regionu oraz miejscowości położonych wzdłuż trasy. Przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wpłynie na poprawę jakości podróżowania, w tym obniżenia kosztów transportu drogowego. Nowa droga usprawni dojazd i wyjazd z aglomeracji śląskiej oraz przejazd tranzytowy przez aglomerację. Ponadto dzięki realizacji odcinka drogi ekspresowej od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej, mieszkańcy południowej części województwa zyskają szybkie połączenie z autostradami A1 i A4 oraz Międzynarodowym Portem Lotniczym w Pyrzowicach.

Europejski korytarz transportowy przez województwo śląskie


Odcinek drogi krajowej nr 1 stanowi fragment europejskiego korytarza nr VI (zgodnie z wykazem sieci europejskiej TEN-T), łączącego kraje nadbałtyckie z krajami południowej Europy. Na terenie Polski w VI korytarzu przebiega między innymi: autostradą A1 – drogą ekspresową S1, na odcinku Bielsko-Biała – Zwardoń (do 4 sierpnia 2016 r. funkcjonująca jako S69).

Kalendarium

16 grudnia 2019 r. – ogłoszenie przetargu.
13 marca 2020 r. – otwarcie ofert.
maj 2020 r. – planowane zawarcie umowy na realizację inwestycji w formule „Projektuj i buduj”.

Tekst i grafika: GDDKiA O/Katowice

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA