REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

A2 Warszawa – Łódź będzie szersza

6 grudnia minister Andrzej Adamczyk podpisał dwa Programy Inwestycji dla poszerzenia autostrady A2 na odcinku od węzła „Łódź Północ” (bez węzła) do węzła „Konotopa” (bez węzła) o łącznej długość ponad 88 km.

PPO Pruszków, fot. GDDKiAProgramy te obejmują cały odcinek autostrady A2 pomiędzy Warszawą i Łodzią (w podziale na województwo łódzkie i mazowieckie) i zakładają przygotowanie niezbędnych analiz, dokumentacji oraz opracowań do wydania decyzji pozwalających ogłosić postępowanie przetargowe.
 


Inwestycja polegać będzie na dobudowie na ww. odcinku po jednym pasie ruchu, tj. od węzła „Łódź Północ” do węzła „Pruszków” trzeciego pasa ruchu a na odcinku węzeł „Pruszków” – węzeł „Konotopa” czwartego pasa ruchu. Dobudowa będzie realizowana po wewnętrznych stronach obu jezdni istniejącej autostrady A2, z wykorzystaniem istniejącego szerokiego pasa dzielącego (pasa rozdziału), posiadającego rezerwę pod takie właśnie poszerzenie.

Realizacja pozwoli na dostosowanie parametrów technicznych autostrady A2 do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu, zwiększenie przepustowości i usprawnienie połączenia drogowego pomiędzy Warszawą a Łodzią w kontekście planowanego do realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Istniejące natężenie ruchu zbliża się do wartości odpowiednich dla obecnego przekroju a w najbliższych latach spodziewany jest dalszy stopniowy wzrost natężenia ruchu na tym odcinku.


 
Zakłada się, że prace przygotowawcze rozpoczną się niezwłocznie i będą trwać maksymalnie do 2021 roku. Ich koszt jest szacowany na około 7 mln zł. Natomiast na samą realizację powinno się przewidzieć okres nawet do 3 lat, z uwagi na planowane prace bez zamykania odcinka dla ruchu. Łączny koszt rozbudowy o jeden pas może wynieść ok. 600 mln zł. Ostateczny czas, który będzie niezbędny na realizację zadania zostanie ustalony po przeprowadzeniu prac przygotowawczych.

Dodatkowo na tym samym odcinku autostrady A2 przewiduje się likwidację Punktu Poboru Opłat (PPO) Pruszków. Decyzja w tej sprawie również została już podjęta w Ministerstwie Infrastruktury. Dzięki temu poprawi się płynność ruchu na tym odcinku autostrady poprzez dostosowanie terenu do pełnego przekroju autostradowego.

W chwili obecnej na obszarze PPO Pruszków zlokalizowanych jest 17 wysp dzielących, które miały służyć jako infrastruktura do przyszłego poboru opłat od samochodów osobowych. Przez to prędkość jest ograniczona do 40 km/h, co przy dużym natężeniu ruchu powoduje zakłócenia w płynności ruchu. Po likwidacji PPO Pruszków uzyskamy przepustowość i płynność ruchu przy jednoczesnym zachowaniu pełnych standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Prace przygotowawcze do likwidacji punktu poboru opłat rozpoczną się niezwłocznie.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA