REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Andrzej Adamczyk na Forum Europa – Ukraina

13 marca 2018 r. minister Andrzej Adamczyk wziął udział w odbywającym się w Rzeszowie XI Forum Europa – Ukraina, w panelach dotyczących koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku oraz współpracy państw Trójmorza.

W swoim wystąpieniu minister Adamczyk podkreślił, że sprawny i skuteczny przepływ towarów może być realizowany jedynie przy właściwej współpracy sąsiadujących państw oraz podmiotów odpowiedzialnych za konkretne odcinki tras drogowych, kolejowych czy morskich. Ukraina jest dla Polski ważnym partnerem w obszarze transportu i infrastruktury transportowej.

– Każda inicjatywa transportowa do swej skuteczności potrzebuje infrastruktury. Projekty takie jak Międzynarodowa Transkaspijska Trasa Transportowa czy Korytarz Południe-Zachód, w które wspólnie z Ukrainą jesteśmy zaangażowani, oraz projekt Go Highway, który niedawno przedstawiła strona ukraińska, są działaniami we właściwym kierunku –
powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Międzynarodowa Transkaspijska Trasa Transportowa to korytarz multimodalny zaczynający się na granicy chińsko-kazachstańskiej (Dostyk-Alashankou), prowadzący przez Kazachstan, Morze Kaspijskie, Azerbejdżan, Gruzję, Morze Czarne na Ukrainę i dalej w kierunku innych państw europejskich. Korytarz Południe-Zachód został utworzony przy współpracy Polski, Ukrainy, Gruzji, Azerbejdżanu i Iranu. Projekt Go Highway, poprzez rozwój infrastruktury drogowej, ma połączyć porty morskie Polski i Ukrainy – Trójmiasto z Odessą.

– Ukraina zgłosiła też chęć uczestniczenia w jednym z najważniejszych dla Europy Środkowo-Wschodniej przedsięwzięć, czyli realizacji międzynarodowej trasy Via Carpatia. Ten szlak to podstawowe połączenie drogowe integrujące Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Grecję, a także poprzez odnogi Ukrainę i Turcję, z możliwością dalszego rozwoju na kraje sąsiadujące oraz na obszar Bałkanów Zachodnich –
zaznaczył minister Andrzej Adamczyk.

Minister Adamczyk mówił również, że Polska wspiera aktywność spółek kolejowych, zorientowaną na uruchomienie kolejnych regularnych połączeń towarowych między Europą a Azją. Polska współpracuje w tym zakresie także z Ukrainą. Wspólne działania są ważne dla ukształtowania przebiegu tras: oś Europa – Azja czy korytarz Południe-Zachód, tak, by wykorzystywały one strategiczne położenie Polski i Ukrainy.

Forum Europa – Ukraina organizowane jest od 2007 r. W tej edycji głównymi tematami są kwestie modernizacji i rozwoju potencjału Ukrainy oraz kierunek przeprowadzanych reform. Forum odbywa się w dniach 13-14 marca 2018 r. w Jasionce.

Autor: Ministerstwo Infrastruktury

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA