Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Andrzej Adamczyk o inwestycjach w woj. świętokrzyskim

Kielce, Sandomierz czy Busko Zdrój to tylko kilka z miejscowości w woj. świętokrzyskim, które 12 października odwiedził Andrzej Adamczyk. Tematem rozmów były inwestycje drogowe i kolejowe w regionie.

– Inwestycje w infrastrukturę województwa świętokrzyskiego pokazują zrównoważony rozwój w praktyce. To zarówno duże projekty, takie jak droga S7, jak i drogi lokalne. Polska jest jedna. Inwestujemy tam, gdzie potrzebują tego lokalne społeczności. Bardzo ważna jest tu wola współpracy między samorządami a rządem – podkreślił minister Adamczyk.

Długość całego świętokrzyskiego odcinka S7 to 50 km.

W przygotowaniu są również inwestycje drogowe takie jak budowa obwodnicy Opatowa o długości 19,6 km, obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego o długości 2,7 km czy drogi S74 Przełom/Mniów – Kielce (DK73) o długości 21 km.

O inwestycjach kolejowych w Kielcach

W Kielcach minister A. Adamczyk mówił m.in. o inwestycjach kolejowych. Jak podkreślił, na liście 200 obiektów dworcowych przewidzianych do modernizacji w ramach Programu Inwestycji Dworcowych, realizowanego przez PKP SA, znalazły się dworce na terenie województwa świętokrzyskiego, a łączny koszt tych inwestycji to 44,7 mln zł.

Realizowana jest również niezwykle istotna inwestycja, polegająca na modernizacji linii kolejowej nr 8 Radom – Kielce. Wartość całego projektu wynosi 44,7 mln zł. Część prac, np. na szlaku Skarżysko-Kamienna – Suchedniów (wraz ze stacjami) oraz Suchedniów – Łączna została już wykonana.

W tym roku rozpoczęły się również prace na linii kolejowej nr 582 Czarnca – Włoszczowa Płn. Celem budowy tej linii jest poprawa połączeń kolejowych poprzez umożliwienie bezpośredniego wjazdu pociągów z linii nr 61 na CMK w kierunku północnym i odwrotnie, co pozwoli na 20-30 min skrócenie czasu przejazdu.

Suchedniów – bezpieczne skrzyżowanie linii kolejowej z drogą


– Prace na linii kolejowej nr 8 to jedna z oczekiwanych inwestycji, które stwarzają nowe, lepsze możliwości podróży w aglomeracjach oraz między regionami i miastami. Dzięki realizacji projektów z Krajowego Programu Kolejowego tworzymy spójną sieć kolejową, na czym zyskują pasażerowie. Każda taka inwestycja przybliża nas do celu, którym jest kolej bezpieczna, komfortowa i punktualna –
powiedział minister Adamczyk w Sucheniowie.

Na terenie gminy PKP PLK SA wybuduje bezkolizyjne skrzyżowanie wiaduktu kolejowego oraz przejścia podziemnego w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny z drogą powiatową nr 0578 T. PKP PLK wykona dwa obiekty, przejście podziemne pieszo-rowerowe z wyjściem na perony oraz wiadukt drogowy wraz z częścią drogi pod tym wiaduktem łączącą stronę zachodnią i stronę wschodnią.

– Dzisiaj Suchedniów jest podzielony linią kolejową, przez którą prowadzi uciążliwy przejazd. Zmieniamy to. Powstanie tu przejazd pieszo-rowerowy pod torami z przejściem na perony oraz wiadukt dla samochodów –
podsumował minister Adamczyk.

W Bilczy o obwodnicy Morawicy i drogach lokalnych

Z mieszkańcami Bilczy w gminie Morawica minister rozmawiał o budowie obwodnicy Morawicy w ciągu DK73. Umowa na tę inwestycję została podpisana przez GDDKiA w lipcu 2018 r. Nowa droga rozładuje szczególnie obciążony, w dużej mierze ruchem tranzytowym, odcinek trasy łączącej węzeł Kielce Północ, Busko i Tarnów.

– Bardzo się cieszę, że dzięki podpisanej w wakacje umowie mieszkańcy Morawicy i Woli Morawickiej zyskają obwodnicę, która pozwoli odciążyć te miejscowości od ruchu tranzytowego. Inwestycja ta, ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych, znacznie poprawi płynność ruchu, bezpieczeństwo i komfort jazdy, na czym zyskają wszyscy mieszkańcy regionu –
powiedział A. Adamczyk.

Minister przypomniał, że w przyszłym roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, rząd przeznaczy ponad 6 mld zł na drogi lokalne.

– Skorzystają na tym takie miejscowości jak Bilcza –
podkreślił.

O moście na Wiśle w Sandomierzu

Tematem spotkania w Sandomierzu była budowa ul. Lwowskiej w ciągu drogi krajowej nr 77, wraz z rozbudową istniejącego mostu przez rzekę Wisłę.

– Wiem, jak ważna dla lokalnej społeczności jest ta inwestycja. Dlatego w sierpniu 2018 r. zatwierdziłem Program inwestycji i rozpoczęła się procedura opracowania i aktualizacji materiałów do decyzji środowiskowej –
powiedział minister Adamczyk.

Jak podkreślił, szereg ważnych dla lokalnej społeczności inwestycji jest realizowanych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019”. Są to inwestycje polegające na budowie i przebudowie dróg lokalnych, zwiększające ich bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Na terenie województwa świętokrzyskiego zrealizowano łącznie 190 zadań za 135 mln zł.

Autor: Ministerstwo Infrastruktury

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI