REKLAMA
Drogi Wiadomości
4 Minuty czytania

Andrzej Adamczyk podpisał 12 programów inwestycyjnych

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził do realizacji 12 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ponad 400 mln zł.

Są to inwestycje związane z przygotowaniem do realizacji odcinków drogi ekspresowej, budową obwodnic, budową i rozbudową istniejących odcinków dróg krajowych wraz z dostosowaniem ich nośności do ruchu ciężkiego o nacisku 11,5 t/oś. Inwestycje te poprawią również bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych. Zadania te będą realizowane w województwach: wielkopolskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim.

Województwo wielkopolskie

Rozbudowa mostu przez rzekę Gwda w ciągu drogi krajowej nr 10 w Pile

Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom będącego w złym stanie technicznym mostu zlokalizowanego na drodze krajowej nr 10 (od km 177+530 do km 177+630). W ramach zadania przewiduje się rozbudowę obiektu celem dostosowania do przenoszenia obciążeń odpowiadających klasie A wg PN-85/S-10030. Realizacja robót: lata 2019-2020.

Województwo pomorskie

Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice – Czersk

Zadanie obejmuje rozbudowę odcinka o długości 22,5 km (od km 254+400 do km 276+899). W ramach inwestycji zostanie wzmocniona nawierzchnia drogi z dostosowaniem do nośności 11,5 t/oś, rozbudowane zostaną skrzyżowania z drogami niższej kategorii oraz wybudowane miejsce do ważenia pojazdów. Ponadto wybudowane zostaną ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe oraz oświetlenie drogowe. Realizacja robót: lata 2020-2022.

Województwo kujawsko-pomorskie

Rozbudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 91 na odcinku Toruń – Włocławek – Etap II 

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi na długości ok. 22 km. Zakres inwestycji będzie obejmować m.in. ogrodzenie oraz uzbrojenie terenu w m.in.: urządzenia energetyczne, telekomunikacyjne, sanitarne, gazowe, kanalizację deszczową i sanitarną, wodociągi, ropociągi, urządzenia melioracyjne, oświetlenie, urządzenia p/ppoż., stacje ważenia pojazdów. Powstaną również urządzenia ochrony środowiska, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne. I etap rozbudowy i wzmocnienia drogi krajowej nr 91 na odcinku Toruń – Włocławek został już zrealizowany. Realizacja robót: lata 2020-2023.

Województwo warmińsko-mazurskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK16 w miejscowości Mózgowo (aneks)

Planowany zakres inwestycji to budowa zatok autobusowych oraz chodników na odcinku drogi krajowej nr 16 (od km 57+590 do km 57+820). Realizacja: 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK16 w miejscowości Podlejki (aneks)

Planowany zakres inwestycji (w km od 120+450 do 120+670) to budowa zatok autobusowych wraz z dojściami. Realizacja: 2018 r.

Województwo dolnośląskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK15 na odcinku Miłochowice – Milicz

Celem inwestycji jest budowa brakującego odcinka ciągu pieszo-rowerowego (od km 30+051 do km 30+124 oraz od km 30+429 do km 30+908). Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja: 2018 r.

Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94

Celem inwestycji jest utworzenie spójnego układu komunikacyjnego dróg A4, S3 (DK3) i DK94, o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, z ominięciem centrum miasta Legnica. W ramach zadania wybudowany zostanie nowy odcinek drogi krajowej nr 94 o długości 2,8 km. Będzie to droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2×2, prędkości projektowej 80 km/h i dopuszczalnym nacisku 11,5 t/oś. Realizacja robót: lata 2019-2023.

Województwo opolskie

Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku granica województwa – obwodnica Kamienicy – Paczków

Zadanie obejmuje odcinek drogi krajowej nr 46 o długości 5,7 km (od km 20+894 do km 26+600).

Celem inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych i użytkowych drogi oraz zwiększenie jej nośności do 11,5 t/oś. Ponadto w ramach zadania zostaną przebudowane 2 skrzyżowania, przebudowane 3 obiekty inżynierskie oraz wybudowane miejsca postojowe dla pojazdów ciężarowych. Realizacja robót: lata 2020–2021.

Województwo śląskie

Budowa drogi S11 Kępno – A1 (Piekary Śląskie) odcinek granica województwa opolskiego do obwodnicy Tarnowskich Gór (z wyłączeniem obwodnicy Tarnowskich Gór) – proces przygotowawczy (aneks)

Inwestycja polega na budowie drogi ekspresowej S11 o długości 25 km. Droga będzie dostosowana do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 t/oś.

Program inwestycji dotyczy prac przygotowawczych, w ramach których opracowane zostanie: studium techniczno-środowiskowo-ekonomiczne wraz z materiałami do wniosku o decyzję środowiskową, koncepcja programowa oraz program funkcjonalno-użytkowy. Okres realizacji prac przygotowawczych: lata 2018-2022.

Budowa drogi S11 Kępno – A1 (Piekary Śląskie), odcinek obwodnica Tarnowskich Gór – proces przygotowawczy (aneks)

Inwestycja polega na budowie drogi ekspresowej S11 o długości 36 km. Droga będzie dostosowana do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 t/oś.

Program inwestycji dotyczy prac przygotowawczych, w ramach których opracowane zostanie: studium techniczno-środowiskowo-ekonomiczne wraz z materiałami do wniosku o decyzję środowiskową, koncepcja programowa oraz program funkcjonalno-użytkowy. Okres realizacji prac przygotowawczych: lata 2018-2022.

Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 52 z drogami powiatowymi 4479S Czaniec – Roczyny – Andrychów oraz 1456S Czaniec – Porąbka w m. Czaniec

Zadanie polega na przebudowie niebezpiecznego skrzyżowania drogi krajowej nr 52 z drogą powiatową nr 4479S i dostosowaniu nawierzchni do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 t/oś. Powstanie skrzyżowanie o ruchu okrężnym oraz niezbędne elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przebudowane lub wybudowane zostaną zatoki autobusowe, zjazdy i system odwodnienia, chodniki, oraz oświetlenie drogowe. Realizacja: 2020 r.

Województwo małopolskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK94 na odcinku Czajowice – Szyce

Planowany zakres inwestycji to budowa chodnika o łącznej długości ponad 2 km (w km 317+287 – 317+668, 321+555 – 321+657, 321+556 – 321+921, 322+242 – 322+960, 322+522 – 322+767, 323+952 – 324+194). Realizacja: 2018 r.

Autor: Ministerstwo Infrastruktury

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA