Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Aneks do PI dla STEŚ DK8

8 września 2018 r. podpisany został Aneks do Programu Inwestycji „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości”.

Umowa na dokumentację projektową dla zadania pn. Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości” wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej została podpisana 29.12.2016 r.

Rozbudowa DK8 przewidywała, że będzie ona w klasie GP o przekroju 2×2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) na odcinkach o największym natężeniu, a na pozostałym odcinku 2+1 (jedna jezdnia z pasami ruchu powolnego) na wybranych fragmentach. Miały powstać skrzyżowania jednopoziomowe z sygnalizacją świetlną lub typu rondo oraz przejścia dla pieszych. Dopuszczalna prędkość dla drogi jednojezdniowej, dwukierunkowej to 90 km/h, dla drogi dwujezdniowej, dwukierunkowej 100 km/h. Prowadzone do tej pory prace projektowe nie zakładały drogi o parametrach S na całej jej długości.

Podpisany w dniu 8.09.2018 r. Aneks do Program Inwestycji ukierunkowuje dalsze prace dając możliwość realizacji drogi w klasie S na całym odcinku miedzy Wrocławiem, a Kłodzkiem. Dokument zmienia w sposób zasadniczy planowany wcześniej plan modernizacji drogi i daje początek wyboru wariantu przebiegu drogi w parametrach klasy S czyli 2×2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z pasami awaryjnymi), bezkolizyjne skrzyżowania, budowę Miejsc Obsługi Podróżnych. Dopuszczalna prędkość dla drogi ekspresowej to 120 km/h.

Autor: GDDKiA O/Wrocław

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI