Energetyka Wiadomości

Aneks do umowy na zaprojektowanie i budowę bloku energetycznego w Elektrowni Turów

29 marca 2019 r. został podpisany aneks do umowy na zaprojektowanie i budowę w formule „pod klucz” bloku energetycznego w Elektrowni Turów.

29 marca 2019 r. został podpisany przez wszystkie strony aneks do umowy na zaprojektowanie i budowę w formule „pod klucz” bloku energetycznego w Elektrowni Turów. Inwestycja realizowana jest przez konsorcjum firm: Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Budimeksu SA oraz Tecnicas Reunidas SA. Zamawiającym jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie.

Podstawowe warunki aneksu:
Wartość umowy została podwyższona o kwotę 108 500 000,00 złotych netto (udział Budimex w tym aneksie wynosi ok. 50%) do kwoty 3 646 624 075,82 złotych netto.

Termin zakończenia robót został wydłużony o 6 miesięcy i wynosi 71 miesięcy od daty wystawienia przez zamawiającego polecenia rozpoczęcia prac.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Autor: Budimex SA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI