REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Aneksy do Programów Inwestycji dla odcinków S7

Andrzej Adamczyk zatwierdził aneksy do Programów Inwestycji dla odcinków drogi S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do węzła Miechów (woj. małopolskie) oraz Modlin – Czosnów (woj. mazowieckie).

 
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
Dzięki zwiększeniu finansowania dla tych zadań będzie możliwe zawarcie umów z wykonawcami i realizacja inwestycji.

– S7 to jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych Polski. Bezpieczna i wygodna droga ekspresowa połączy porty Trójmiasta z południem naszego kraju, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego regionów położonych wzdłuż tej trasy –
powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

S7 Moczydło – Miechów


Droga ekspresowa S7 na odcinku Moczydło (granica województw świętokrzyskiego i małopolskiego) – węzeł Miechów o długości ok. 18,7 km będzie miała dwie jezdnie o nawierzchni cementowej, po dwa pasy ruchu, z rezerwą na trzeci pas. Powstaną dwa węzły drogowe: Książ i Miechów, 24 obiekty inżynierskie i dwa miejsca obsługi podróżnych. Zakres prac budowlanych obejmuje przebudowę infrastruktury technicznej oraz budowę dróg dojazdowych dla zapewnienia połączeń lokalnych oraz urządzeń ochrony środowiska. Droga będzie dostosowana do nośności nawierzchni 115 kN/oś.

Zwiększenie finansowania o 68 mln zł pozwoliło na rozstrzygnięcie 17 marca 2020 r. przetargu na kontynuację projektowania i budowy tego odcinka drogi ekspresowej S7. Spośród ośmiu ofert jako najkorzystniejsza została oceniona ta złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. z Zawiercia o wartości 752,9 mln zł i z terminem realizacji 31 miesięcy od daty podpisania umowy.

Budowa drogi ekspresowej S7 od granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego do Krakowa, o łącznej długości 55,6 km, została podzielona na 4 odcinki realizacyjne:
– Moczydło – Miechów – 18,7 km,
– Miechów – Szczepanowice – 5 km,
– Szczepanowice – Widoma – 13,1 km,
– Widoma – Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska) – 18,3 km.

W przypadku odcinka S7 węzeł Miechów – węzeł Szczepanowice trwa procedura odwoławcza od decyzji środowiskowej w GDOŚ, jednocześnie prowadzone są prace geologiczne, dobiega końca opracowanie STEŚ. Prace na odcinku S7 Szczepanowice – Widoma rozpoczęły się we wrześniu 2019 r. i były prowadzone bez większych przerw także w okresie zimowym. Obecnie wykonywane są wykopy, nasypy i prace przy wznoszeniu podpór obiektów mostowych. Dla odcinka S7 Widoma – Kraków trwa procedura uzyskiwania decyzji ZRID (zgody na realizacje inwestycji) w Urzędzie Wojewódzkim.

S7 Modlin – Czosnów


Zwiększenie wartości realizowanej inwestycji na drodze S7, na odcinku Modlin – Czosnów o 98,4 mln zł pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, w ramach którego oferty wykonawców przekroczyły kosztorys inwestora. Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa 9,7 km drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej nr 7. Rozbudowane zostaną dwa istniejące węzły drogowe: Modlin i Błonie. Konstrukcja mostu na Wiśle w Zakroczymiu zostanie uzupełniona o chodnik (w kierunku Warszawy) i ścieżkę rowerową (w kierunku Gdańska). Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podpisanie umowy z wykonawcą jest planowane w II kwartale 2020 r.

Budowa drogi ekspresowej S7 Płońsk – Czosnów została podzielona na 3 odcinki realizacyjne:
– Siedlin – Załuski – 12,9 km,
– Załuski – Modlin – 12 km,
– Modlin – Czosnów – 9,7 km.

Zadania te są na etapie postępowań przetargowych na wybór wykonawcy robót.

Zakres prac na odcinku S7 Płońsk – Czosnów obejmuje przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowę prawie 35 km drogi ekspresowej S7 o przekroju dwu jezdni po 3 pasy ruchu. Wybudowane zostaną 3 węzły drogowe: Poczernin, Przyborowice i Ostrzykowizna, a trzy istniejące: Załuski, Modlin i Błonie zostaną rozbudowane. Wykonawcy inwestycji będą mogli zadecydować o wyborze nawierzchni trasy głównej (betonowej lub bitumicznej).

Tekst i zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA