REKLAMA
Motoryzacja Wiadomości
2 Minuty czytania

Apel do KE o rewizję szkodliwych przepisów Pakietu Mobilności I

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wraz z ministrami transportu 8 innych państw UE ponownie zaapelowali o szeroką, konstruktywną dyskusję dotyczącą rewizji szkodliwych dla klimatu przepisów Pakietu Mobilności I.

 
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
Ministrowie z Polski, Bułgarii, Cypru, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Malty oraz Rumunii wystosowali wspólne pismo do Komisarz ds. transportu Adiny Vălean. W piśmie tym 9 ministrów transportu państw like-minded zaapelowało o podjęcie stosownych działań, mających na celu zapobieżenie negatywnym efektom przepisów Pakietu Mobilności I po ich wejściu w życie. Ministrowie zadeklarowali również   wsparcie dla KE, w tym wolę spotkania w tej sprawie z Komisarz, oraz otwartość na konstruktywny dialog ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, mający na celu rewizję i naprawę przyjętego prawa.

– Analizy przeprowadzone przez Komisję Europejską potwierdzają to, co Polska mówi od miesięcy. Pakiet Mobilności I generuje dodatkowe, zbędne emisje CO2. Apelujemy do Pani Komisarz Adiny Vălean o debatę w sprawie zmiany niekorzystnych przepisów Pakietu Mobilności I –
podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W piśmie podkreślono, że niektóre z przepisów nie tylko są sprzeczne z podstawową swobodą świadczenia usług w ramach jednolitego rynku, ale także podważają wiarygodność kluczowych polityk UE, takich jak polityka klimatyczna.

– Po raz kolejny państwa grupy like-minded mówią jednym głosem w sprawie Pakietu Mobilności I. Przepisy te nie tylko dyskryminują różne państwa członkowskie, ale stoją także w sprzeczności z unijną polityką ochrony środowiska i Zielonym Ładem –
powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Ministrowie państw like-minded z zadowoleniem przyjęli inicjatywę KE, aby ocenić wpływ niektórych przepisów Pakietu Mobilności I, dotyczących obowiązkowego powrotu pojazdu do państwa członkowskiego siedziby co osiem tygodni oraz ograniczeń w odniesieniu do odcinków drogowych w międzynarodowym transporcie kombinowanym. Ocena skutków obowiązku regularnego powrotu pojazdu do państwa członkowskiego siedziby co osiem tygodni wyraźnie pokazuje, że przepis ten spowoduje do 2,9 mln ton dodatkowych emisji CO2 w 2023 r., co będzie stanowiło wzrost o 4,6% w odniesieniu do emisji z międzynarodowego transportu drogowego towarów w 2023 r. Potwierdzają to wyniki analiz przeprowadzonych przez kraje członkowskie, które wyraźnie wskazywały, że przepis o „powrocie ciężarówki” spowoduje wzrost liczby pustych przebiegów ciężarówek na drogach UE.

Tekst: Ministerstwo Infrastruktury
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA