REKLAMA
Budownictwo Wiadomości

Apel przemysłu cementowego o wspieranie budownictwa

Budownictwo i przemysł cementowy to kluczowe sektory polskiej gospodarki, zapewniające blisko 2 mln miejsc pracy.

Wkład polskiego budownictwa w krajową gospodarkę oceniany jest na poziomie 10% PKB – w tym przemysł cementowy wytwarza bezpośrednio ok. 1% naszego PKB. Budownictwo, będące kołem zamachowym polskiej gospodarki, jest jednocześnie bardzo wrażliwe na wszelkie zaburzenia rynkowe.

Obecnie, po wdrożeniu przez cały sektor budowlany – począwszy od producentów cementu, przez producentów betonu i wykonawców budowlanych – zaleceń World Health Organization (WHO) i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ochrony pracowników, branża jest w stanie bezpiecznie produkować i pracować, utrzymując ciągłość produkcji w tej podstawowej gałęzi gospodarki.

Dlatego też Stowarzyszenie Producentów Cementu, mając na uwadze aktualną sytuację w branży budowlanej i ściśle powiązanym z nią sektorze cementowym, apeluje o podjęcie działań mających na celu utrzymanie ciągłości ich funkcjonowania oraz zatrudnienia pracowników.

Pełna treść pisma wystosowanego do Rządu RP dostępna jest na stronie SPC.

Źródło: Stowarzyszenie Producentów Cementu

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA