Wod-Kan Wiadomości
2 Minuty czytania

Badanie stanu technicznego stacji zlewnych w Polsce

Firma Ścieki Polskie oraz Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadzą badanie stanu zaawansowania technologicznego stacji zlewnych na terenie całej Polski.

 

Grafika: Departament 3W, Bank Gospodarstwa Krajowego, www.idea3w.org
Grafika: Departament 3W, Bank Gospodarstwa Krajowego, www.idea3w.org

To pierwsza tego typu weryfikacja w  kraju. Analiza przeprowadzana będzie pośród wszystkich oczyszczalni i  przedsiębiorstw wod-kan w  Polsce. Badanie stanu technicznego stacji zlewnych pozwoli na  wytypowanie tej, która zostanie poddana modelowej modernizacji.

– Działając w  obszarze ścieków dowożonych, zdajemy sobie sprawę jak istotną rolę w  obiegu ścieków pełni stacja zlewna. Z  naszych obserwacji wynika, że  w  Polsce występują oczyszczalnie, które borykają się z  zapóźnieniami technologicznymi w  tym zakresie. Przekonujemy się o  tym na  co  dzień wdrażając nasze oprogramowanie zlewnia.online w  polskich oczyszczalniach. Dlatego kluczowym elementem ogólnopolskiego badania zlewni jest uświadomienie, jak rozwój technologiczny wpływa na  poprawne funkcjonowanie samej stacji zlewnej oraz całego obiegu ścieków dowożonych do  oczyszczalni – powiedział Wojciech Witowski, CEO firmy Ścieki Polskie. 

Pierwszym etapem badania jest rozesłanie ankiet do  wszystkich oczyszczalni i  przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w  kraju. Ich wyniki posłużą do  przygotowania raportu, który pokaże poziom zaawansowania technologicznego stacji zlewnych w  Polsce.

Badanie pomoże zidentyfikować problemy polskich stacji zlewnych, a  także uszczelnić system ściekowy, co  pozwoli zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska.

Partnerami merytorycznymi projektu jest Stowarzyszenie Instytut Edukacji Środowiskowej oraz idea 3W: woda, wodór, węgiel – inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego, której jednym z  obszarów zainteresowań jest woda.

– Woda jest podstawowym elementem definiującym życie i  jego bogactwo na  danym obszarze. Dbałość o  jej czystość i  właściwe wykorzystanie pomogą uchronić nas przed deficytem wody, a  w  konsekwencji obniżeniem jakości naszego życia. System oczyszczania wody jest uzależniony od  jego elementów składowych, dlatego badanie punktów zlewnych jest kluczowe, aby usprawnić przy pomocy nowoczesnych technologii nieefektywne ogniwa całego procesu – powiedział Adam Żelezik, Dyrektor Departamentu 3W w BGK.

Jak wziąć udział w  badaniu?

Wystarczy odpowiedzieć na  kilka pytań z  ankiety, która została wysłana do  wszystkich stacji zlewnych w  kraju.

Ważne daty
17.02.2023 r. – Termin składania ankiet.
31.03.2023 r. – Publikacja raportu pokazującego stan techniczny stacji zlewnych w  Polsce.
07.04.2023 r. – Wyniki głosowania komisji w  sprawie wyboru stacji zlewnej, która zostanie poddana kompleksowej modernizacji.

Zmodernizuj swoją stację

Udział w  ankiecie to  szansa na  sfinansowanie kompleksowej i  modelowej modernizacji stacji zlewnej.

W  modernizacji wykorzystane zostaną najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i  informatyczne, które ułatwią kontrolę ilości i  jakości ścieków. Kontrola jest kluczowa w  kontekście ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz transparentności obiegu ścieków, które wpływają na  uszczelnienie systemu i  zahamowanie zanieczyszczenia środowiska.

Brak odpowiedniej ewidencji nieczystości dowożonych taborem asenizacyjnym może skutkować niespełnieniem wymagań najnowszego prawodawstwa krajowego oraz regulacji unijnych. Projekt ma  pomóc polskim oczyszczalniom usprawnić kontrolę w  tym zakresie, a  badanie stanu technicznego zlewni to  pierwszy krok do  sukcesu.

Źródło: tekst Departament 3W, Bank Gospodarstwa Krajowego, www.idea3w.org

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI