REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Bardzo dobra współpraca GDDKiA z KE

GDDKiA pobiła kolejny rekord w wykorzystywaniu unijnych funduszy na budowę dróg. Z 52 złożonych wniosków o dofinansowanie GDDKiA podpisała umowy dla 48 inwestycji wartych łącznie ponad 60 mld zł, z czego ponad 30 mld zł zrefunduje UE.

Zdjęcie: Krzysztof Paczkowski, GDDKiAW ramach ww. 48 umów o dofinansowanie zakontraktowano już ponad 70 proc. środków unijnych przeznaczonych na drogowe inwestycje. Praca GDDKiA w ciągu ostatnich trzech lat to realne zyski dla Skarbu Państwa – kolejne duże refundacje już spływają do Polski. Zasilenia KFD z tytułu refundacji to ok. 20 mld zł.

GDDKiA jest beneficjentem 88 projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna kwota alokacji dostępna na projekty GDDKiA to 9,942 mld EUR.

Takie liczby możliwe są do osiągnięcia tylko dzięki sprawnej współpracy z KE i restrykcyjnemu przestrzeganiu procedur unijnych przewidzianych dla beneficjentów. GDDKiA jako największy inwestor drogowy w Polsce ma duże doświadczenie w wykorzystaniu środków UE i skutecznemu promowaniu inwestycji dofinansowanych z funduszy europejskich. Razem z Przedstawicielami Komisji Europejskiej jesteśmy świadkami oddawania do ruchu nowych odcinków dróg szybkiego ruchu. Wspólne zaangażowanie przyczynia się do rozwoju sieci drogowej w Polsce, a kierowcy korzystają z nowoczesnych rozwiązań infrastrukturalnych podróżując komfortowo i bezpiecznie.

Obecnie

Obecnie w realizacji (podpisana umowa z Wykonawcą) jest 115 zadań o łącznej długości 1483,2 km, a kolejnych 7 zadań o łącznej długości 80,6 km czeka na rozstrzygnięcie przetargów.

Ostatnie 3 lata w liczbach

Od początku 2016 roku do chwili obecnej GDDKiA ogłosiła 37 postępowań przetargowych na łącznie 481 km. Podpisano 93 umowy na roboty budowlane na łącznie 1078,5 km. Do ruchu oddane zostało łącznie 775,2 km (z tego w samym 2018 roku 282,5 km).

Rok 2016 GDDKiA zamknęła:

– ogłoszeniem 5 przetargów na łącznie 97 km nowych dróg,
– podpisaniem 24 umów na roboty budowlane o łącznej długości 267,3 km, o łącznej wartości ponad 12 mld zł,
– oddaniem do ruchu łącznie ponad 137 km nowych dróg.

Rok 2017 GDDKiA zamknęła:

– ogłoszeniem 23 przetargów na łącznie 300,8 km nowych dróg,
– podpisaniem 28 umów na roboty budowlane o łącznej długości 274,3 km, o łącznej wartości ponad 6,7 mld zł,
– oddaniem do ruchu łącznie 355,7 km nowych dróg.

W 2018 roku (do 6 grudnia) GDDKiA:

– ogłosiła 9 przetargów na łącznie 83 km nowych dróg,
– podpisała 41 umów na roboty budowlane o łącznej długości 536,9 km, o łącznej wartości ponad 20 mld zł,
– oddała do ruchu łącznie 282,5 km nowych dróg.

Tekst: GDDKiA
Zdjęcie: Krzysztof Paczkowski, GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA