Drogi Wiadomości

Bariery blokujące migrację dzików na S3

W związku z rozprzestrzeniającym się problemem choroby ASF GDDKiA realizuje zadanie polegające na zamknięciu przejść dla zwierząt na drodze S3 od Szczecina w kierunku Gorzowa Wlkp. 

 
Podjęte działania służą powstrzymaniu rozprzestrzeniania się tej choroby w województwie zachodniopomorskim.

Przejścia dla zwierząt tymczasowo zamknięte


Wzdłuż  drogi  ekspresowej  S3 ustawiane są wygrodzenia z siatki uniemożliwiającej migrację dzików. Będzie to łącznie 2800 m. Ogrodzenia mają być gotowe do końca stycznia tego roku. Dodatkowo teren, na wyznaczonych odcinkach (o łącznej długości 2500 m), będzie sukcesywnie posypywany repelentami odstraszającymi dziki, od strony zachodniej S3. W celu zapewnienia możliwości migracji małych zwierząt zostanie wykonanych  25 kładek nad ustawioną siatką.  Umowa zawarta z wykonawcą  obejmuje również  utrzymanie  wykonanych barier odstraszających  oraz  ewentualną naprawę uszkodzonych elementów ogrodzeń lub kładek.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Szczecin
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI