REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Będzie bezpieczniej na DK32 w m. Okunin

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania DK32 z DW 304 biegnącej do portu lotniczego Zielona Góra – Babimost. W miejscu obecnego skrzyżowania ma pojawić się rondo.

Plan orientacyjny: GDDKiA O/Zielona Góra
Plan orientacyjny: GDDKiA O/Zielona Góra
Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji technicznej pozwalającej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 32 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 304” wraz z:
– opracowaniem materiałów do decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID);
– uzyskaniem ww. decyzji;
– pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych.

Skrzyżowanie zlokalizowane jest w m. Okunin. Obecnie funkcjonuje jako klasyczne czterowlotowe drogi krajowej nr 32 z drogą wojewódzką nr 304 oraz drogą gminną. Zakres prac projektowych obejmuje przebudowę/rozbudowę istniejącego skrzyżowania na skrzyżowanie skanalizowane czterowlotowe typu „RONDO”. Ponadto konstrukcja drogi zostanie zaprojektowana na obciążenie 11,5 t/oś. Zakres prac obejmuje również:
– budowę kanału technologicznego,
– budowę oświetlenia/zasilania (w tym ewentualne znaki aktywne),
– zmianę oznakowania pionowego i poziomego,
– inwentaryzację i wycinkę drzew stanowiących zagrożenie dla użytkowników drogi,
– zmianę granic pasa drogowego,
– nasadzenia zieleni.

Na wykonie projektu i uzyskanie ZRID wykonawca tj. Pracownia Projektowa DROG-CAD Maciej Nowak z Poznania ma 16 miesięcy. Wartość umowy to ponad 150 tys. zł.

Zadanie jest realizowane w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Tekst i plan orientacyjny: GDDKiA O/Zielona Góra

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA