REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Będzie bezpieczniej na drogach dzięki Unii

Dzięki dofinansowaniu unijnemu Inspekcja Transportu Drogowego kupi specjalistyczny sprzęt i samochody, a samorządowcy zostaną przeszkoleni z projektowania rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nowy sprzęt dla GITD

Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Łukasz Bryła, Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego podpisali 25 września 2018 r. umowę o dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”. Łączna kwota wsparcia unijnego dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 wyniesie 52,7 milionów złotych. Całkowity koszt projektu to 62 miliony zł.

Za te pieniądze GITD kupi nowoczesny sprzęt i pojazdy. Przewidziano też szkolenia dla pracowników. Dzięki unijnym środkom Inspekcja wzbogaci się o:
– 64 samochody typu furgon wraz z wyposażeniem,
– 64 zestawy kontrolne do kontroli tachografów,
– 16 mobilnych jednostek diagnostycznych (MJD) składających się z mobilnych linii diagnostycznych (MLD) oraz pojazdów do ich przewożenia.

Zakupiony sprzęt oraz pojazdy zostaną przekazane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego do Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego. Planowany termin zakończenia projektu to grudzień 2020.

– Zakupiony sprzęt pozwoli zweryfikować stan techniczny większej liczby pojazdów poruszających się po drogach, ich przeciążenia, poziomu emisji spalin –
mówi Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora CUPT. – Dzięki temu z ruchu drogowego wyeliminowane zostaną pojazdy o złym stanie technicznym. Pozwoli to również na bardziej precyzyjną weryfikację czasu pracy kierowców.

Szkolenia dla samorządowców

Druga umowa o unijnym dofinansowaniu, którą zawarto podczas wtorkowej uroczystości, dotyczyła projektu „Ogólnopolskie szkolenia dla samorządowych zarządców dróg w zakresie stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego”.

Umowę o dofinansowanie podpisali Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora CUPT i Konrad Romik, Dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Całkowity koszt projektu to 5 mln zł. Wartość dofinansowania POIiŚ wynosi 4,25 mln zł. Głównym celem projektu, który właśnie otrzymał unijne dofinansowanie, jest przeprowadzenie szkoleń dla samorządowych zarządców dróg w całym kraju. Szkolenia dotyczyć będą stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2020 sroku.

– Każde z 80 szkoleń, które zostaną przeprowadzone w 16 województwach, będzie skupiało się na przyczynach wypadków, występujących w danym regionie –
mówi Przemysław Gorgol z CUPT. – Dzięki projektowi wzrośnie bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach.

Sekretariat KRBRD jest jednostką wykonawczą Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (międzyresortowego organu pomocniczego Rady Ministrów w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego). Realizując jej zadania, Sekretariat KRBRD prowadzi m.in. działania ukierunkowane na zmianę zachowań uczestników ruchu drogowego poprzez system zabezpieczający kwestie bezpieczeństwa na polskich drogach wśród wszystkich użytkowników dróg.

Autor: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA