REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Będzie bezpieczniej na skrzyżowaniach w ciągu DK45

Od 24 kwietnia na trasie Krapkowice – Rogów Opolski w ciągu drogi krajowej nr 45 wykonawca rozpoczyna prace związane z przebudową skrzyżowania w ciągu DK45 z łącznikiem do DW 415 oraz łącznikiem do ul. Bolesława Limanowskiego.

Zdjęcie: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/

Ze względu na zakres prowadzonych prac zaplanowano zajęcie jednego z pasów ruchu w ciągu DK45 i wprowadzenie ruchu wahadłowego oraz zamknięcie dwóch wlotów do drogi krajowej (łącznik do DW 415 oraz łącznik do ul. Bolesława Limanowskiego).

Kierowco – zachowaj ostrożność na rozbudowywanym odcinku

W ciągu DK45 na odcinku Krapkowice – Rogów Opolski wykonawca wprowadził kilka zmian w organizacji ruchu. W związku z budową nowego wiaduktu wybudowano drogę objazdową na odcinku przyległym do wiaduktu nad linią kolejową. Na kilku odcinkach wykonawca prowadzi roboty drogowe, na których obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

Rozpoczęto także prace związane z budową przepustów, gdzie obowiązują objazdy w formie bypassów.

Zakres prowadzonych prac

W miejscach zajęcia pasa ruchu wykonawca realizuje dolne warstwy konstrukcji jezdni (stabilizacja gruntu, podbudowa z kruszywa). Trwają prace związane z budową nowego wiaduktu nad linią kolejową, gdzie wykonawca rozpoczął zbrojenie oraz betonowanie przyczółków.

Komfort jazdy i poprawa bezpieczeństwa

Zakres prac przewiduje rozbudowę i wzmocnienie konstrukcji istniejącego odcinka (podniesienie nośności drogi do 11,5 t/oś) na całej długości wraz z zastosowaniem przekroju 2+1. Ponadto planowana jest przebudowa wiaduktu nad linią kolejową, rozbudowa dwóch skrzyżowań – z ul. Boczną oraz łącznikiem do drogi wojewódzkiej nr 415. W ramach zadania wykonawca zbuduje lub przebuduje chodniki, kanały technologiczne, kanalizację deszczową, wykona również elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oznakowanie pionowe i poziome wraz z niezbędnymi urządzeniami BRD. Na wysokości Gwoździc zaplanowano budowę ekranów akustycznych.

Zakończenie prac na odcinku Krapkowice – Rogów Opolski zaplanowano w pierwszej połowie 2025 r. Zadanie realizuje firma Mota-Engil Central Europe z umową na kwotę 72 939 978,61 zł.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA