REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

Będzie czystsza woda dla mieszkańców gminy Długołęka

Nawet 900 mieszkańców gminy Długołęka skorzysta z nowych inwestycji w Stacjach Uzdatniania Wody w Śliwicach i Łosicach. Prace wspierane 4,5 mln pożyczką z WFOŚiGW we Wrocławiu umożliwią wzrost wydajności ujęcia i SUW o ponad 1,1 tys. m3 na dobę.

Zdjęcie: WFOŚiGW we Wrocławiu
Zdjęcie: WFOŚiGW we Wrocławiu
Istniejące zakłady są wyposażone w przestarzałe, awaryjne urządzenia, które powodują przerwy w dostawie wody, jak również nie pozwalają uzyskać odpowiedniej jej jakości.

W uroczystym podpisaniu umowy pomiędzy WFOŚiGW we Wrocławiu i Zakładem Usług Komunalnych Kiełczów uczestniczył Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak. Umowę na dofinansowanie zadania parafowali przedstawiciele Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu: Prezes Łukasz Kasztelowicz i Wiceprezes Bartłomiej Wiązowski oraz Prezes Zarządu ZUK Kiełczów Erwin Jacek Bolibrzuch. Gościem spotkania był również Sekretarz Urzędu Gminy Długołęka Mieczysław Szynkarowski.

 Całkowity koszt zadania to ponad 9,5 mln złotych. Realizowane prace to m.in.: budowa automatycznych stacji uzdatnia wody, budowa zbiorników wody czystej i wymiana pomp w studniach. Inwestycje polepszą działanie stacji, które zmiękczają wodę a także redukują zanieczyszczenia. Zrealizowanie wszystkich prac jest planowane do końca 2020 roku.

– Nowe inwestycje zapewnią bezpieczeństwo w dostawach wody do picia. To dobra wiadomość dla mieszkańców Gminy Długołęka. Modernizacja stacji w Łosicach i Śliwicach zabezpieczy wodę pitną o jakości i parametrach obecnie obowiązujących w przepisach prawa –
podkreśla Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.

W gminie Długołęka jest 7 stacji uzdatniania w wodę: Borowa, Długołęka, Siedlec, Łozina, Łosice, Śliwice, Piecowice oraz sieć o długości około 347 km, która zaopatruje w wodę 41 miejscowości. ZUK Kiełczów już w latach 2012-2013 realizował modernizację i rozbudowę SUW Piecowice przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Tekst i zdjęcie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA