REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Będzie powtórka przetargów na korektę przebiegu DK74

Lubelski oddział GDDKiA unieważnił postępowania przetargowe na opracowaniem STEŚ z elementami Koncepcji Programowej dla dwóch odcinków DK74, w Janowie Lubelskim i Szczebrzeszynie. Złożone oferty przekroczyły zaplanowany budżet.

W przetargu na korektę przebiegu DK74 w Szczebrzeszynie wpłynęły trzy oferty. Kosztorys zakładał kwotę 700 tys. zł, a oferty na opracowanie dokumentacji dla 4 km nowej trasy opiewały od nieco ponad 1 mln do prawie 5 mln zł. W przypadku Janowa Lubelskiego złożono pięć ofert, gdzie rozpiętość cenowa wyniosła od nieco ponad 1,6 do prawie 8,6 mln zł przy kosztorysie 1,5 mln zł dla trasy o długości ok. 8,9 km.

Dla porównania podajmy, że w czerwcu br. podpisaliśmy umowę na wykonanie podobnej dokumentacji dla zdecydowanie dłuższego odcinka S19 na terenie woj. mazowieckiego (32,4 km) za kwotę nieco ponad 4,9 mln zł.

Oba przetargi zostaną powtórzone. Zadaniem biur projektowych będzie przeanalizowanie możliwości poprowadzenia nowej drogi, wskazanie kilku wariantów przebiegu, opracowanie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej a w dalszym etapie zaproponowanie bardziej szczegółowych rozwiązań dla wskazanego decyzją środowiskową wariantu przebiegu drogi. Efekt końcowy to analiza i prognozy ruchu, opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów projektowania dróg (mapa do celów projektowych), dokumentacja geologiczna, hydrogeologiczna, geotechniczne i środowiskowe, materiały do przeprowadzenia oceny i audytu BRD, a także opracowania techniczne z rozwiązaniami projektowymi w zakresie branży drogowej, mostowej i branż towarzyszących.

Autor: GDDKiA O/Lublin

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA