Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Będzie współpraca PKP i WAT

24 marca odbyło się spotkanie płk. prof. dra hab. inż. Przemysława Wachulaka – rektora-komendanta Wojskowej Akademii Technicznej i dra Rafała Zgorzelskiego – członka zarządu PKP finalizujące podpisanie porozumienia pomiędzy WAT i PKP w zakresie współpracy w obszarze praktyk i staży.

 
Zdjęcie: PKP
Zdjęcie: PKP
Nawiązana współpraca otworzy szerokie możliwości zdobycia doświadczenia dla studentów WAT m.in. podczas staży i praktyk w różnych dziedzinach i obszarach, w których operują jednostki organizacyjne wchodzące w skład PKP S.A. – przede wszystkim z uwagi na niekwestionowaną pozycję PKP jako lidera wdrażającego innowacyjne rozwiązania techniczne i architektoniczne 
w infrastrukturze.

– Jestem usatysfakcjonowany, że Polskie Koleje Państwowe – organizacja o ponad 100-letniej historii, która jednocześnie odważnie spogląda w przyszłość, mogą zaoferować studentom WAT możliwość pogłębiania zdobytej wiedzy i zgromadzenia nowych doświadczeń podczas staży i praktyk zawodowych. Kształcenie profesjonalnych kadr technicznych dla potrzeb wojska i nie tylko jest bardzo istotne dla działalności państwa. Cieszę się, że jako spółka państwowa możemy mieć wkład w ten proces –
mówi Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP S.A.

Podpisane porozumienie stanowi jeden z modułów zaplanowanej, szerszej współpracy pomiędzy WAT i PKP S.A. dotyczącej m.in. wspólnych przedsięwzięć w obszarze naukowo-badawczym.

Tekst: PKP S.A.
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI