Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Bezpieczne drogi to priorytet zielonogórskiego Oddziału GDDKiA

Jednym z wielu czynników mających wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest tzw. środowisko drogi. Dlatego stan wszystkich dróg krajowych województwa lubuskiego jest stale monitorowany.

  
Zdjęcie: GDDKiA O/Zielona Góra
Zdjęcie: GDDKiA O/Zielona Góra
         Za stałą kontrolę stanu nawierzchni jezdni i infrastruktury drogowej odpowiedzialne są specjalne służby, które pełnią całodobowy dyżur, polegający na objazdach całej sieci drogowej. Podczas takich objazdów sprawdzany jest stan nawierzchni jak również cała infrastruktura drogowa. Obowiązkiem służb jest również sprawdzenie, czy nie ma żadnych usterek na całej konstrukcji drogi.

Dzięki stałej kontroli jesteśmy w stanie szybko zareagować na wszelkie pojawiające się usterki. Najlepszym przykładem są ostatnie dwa zdarzenia jakie miały miejsce na drodze ekspresowej S3 na wysokości m. Deszczno i w okolicach węzła Gorzów Wlkp. Południe. Podczas intensywnych opadów deszczu, doszło do częściowego rozmycia skarp. Po sprawdzeniu uszkodzeń, służby utrzymaniowe przystąpiły do naprawy uszkodzonej części skarpy znajdującej się na wysokości m. Deszczno, natomiast do końca tego miesiąca druga część uszkodzonej skarpy w okolicach węzła Gorzów Wlkp. Południe zostanie naprawiona.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Zielona Góra

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI