REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
5 Minut czytania

Blisko ekologicznego parku w Lublinie

Już wkrótce w Lublinie może powstać największy i ekologiczny park, który będzie służyć wszystkim mieszkańcom miasta i całym pokoleniom. Jeśli lublinianie powiedzą „tak” w referendum 7 kwietnia, spółka TBV Investment sfinansuje na Górkach Czechowskich 75 ha park w sąsiedztwie istniejących i przyszłych osiedli mieszkaniowych.

 
Wizualizacja: TBV Investment
Wizualizacja: TBV Investment
Zaproszeni do współpracy specjaliści pokazali najnowsze koncepcje dotyczące terenu dawnego poligonu. Zgodnie z nimi w parku znajdą się atrakcyjne miejsca i urządzenia pozwalające zarówno na odpoczynek, jak i aktywne spędzanie czasu przez wszystkich mieszkańców miasta.

Architekci przedstawili najnowsze wizualizacje projektowanego parku naturalistycznego, dzięki którym już dziś można wyobrazić sobie możliwe formy spędzania wolnego czasu. Będzie to megapark podzielony na trzy przenikające się strefy. Pierwsza z nich to otwarta strefa rekreacji z infrastrukturą parkingową oraz miejscem do organizacji towarzyskich i rodzinnych spotkań, np. w formie pikniku. Kolejna to strefa sportowo-rekreacyjna ze ścieżkami biegowymi i rowerowymi o długości 5 km, 4 placami zabaw, boiskami o łącznej powierzchni 1700 mkw. oraz ogólnie dostępnymi polanami, na których będzie można np. puszczać latawce czy zdalnie sterowane modele samolotów. W całym parku będzie prowadzona czynna ochrona przyrodnicza. Ponadto zostanie wydzielona także strefa ekologiczna o powierzchni porównywalnej do Ogrodu Saskiego, w której szczególny nacisk zostanie położony na edukację na temat rodzimej roślinności Górek Czechowskich i znajdujących się tam gatunków zwierząt. – To będzie jeden z najpiękniejszych parków w Polsce – mówi dr hab. inż. Bolesław Stelmach, prof. WSPA. – Zarówno zieleń, jak i atrakcje dla mieszkańców będą ściśle związane z ukształtowaniem terenu. Na Górkach różnica terenów wynosi do kilkunastu metrów, więc bieganie czy jazda na rowerze będą urozmaicone, wymagające wysiłku na różnym poziomie. Mieszkańcy będą mogli też przyjść do ekofarmy, obejrzeć owce, w dalszej przyszłości możliwe będzie organizowanie targów ekożywności czy warsztatów dla chętnych. Kompromisowość naszej propozycji polega na zastąpieniu planów starej generacji nowymi, które umożliwią wykorzystanie tego terenu zgodnie z aktualnymi potrzebami mieszkańców i koniecznością czynnej ochrony rodzimej przyrody – dodaje Stelmach.

Wizualizacja: TBV Investment
Wizualizacja: TBV Investment
Do realizacji projektu parku naturalistycznego, dopasowanego do lokalnego ukształtowania terenu, zostaną wykorzystane materiały takie jak drewno, piasek i kruszywa naturalne. Architekci inspirowali się naturą, co widać m.in. w zaprezentowanych nowych wizualizacjach placów zabaw, na których oprócz popularnych huśtawek czy konstrukcji wspinaczkowych znajdą się np. domki w kształcie szyszek czy figury chomików. – Nowy park będzie miejscem rodzinnym, w którym dzieci będą mogły obserwować, dotykać, doświadczać oraz rozwijać swoją wyobraźnię – mówi dr inż. Piotr Szkołut, architekt krajobrazu. – Różne urządzenia do wspinaczki, zjazdów czy zabaw zapewnią małym odkrywcom nowe wrażenia. Rodzice czy opiekunowie będą mogli aktywnie towarzyszyć najmłodszym podopiecznym lub odpoczywać i relaksować się na sąsiadujących z placem ławkach. Główny plac zabaw to aż 6150 mkw. Nie zapomnieliśmy też o pozostałych użytkownikach parku, projektując ścieżki rowerowe czy biegowe, a także spacerowe, z których będą mogli korzystać również seniorzy. Na terenie parku znajdzie się też plac zabaw dla psów, o powierzchni 1000 mkw. W naszej koncepcji wszyscy będą mogli spędzać czas w wybrany sposób, nie przeszkadzając sobie nawzajem. Będą mogli korzystać z boisk, łąk czy otwartych stref do wszechstronnych ćwiczeń. Nasze wizualizacje mają na celu lepsze wyobrażenie sobie tego miejsca i panującej w nim atmosfery, aby mieszkańcy Lublina, głosując w referendum, mieli pełny obraz parku na Górkach Czechowskich – dodaje Szkołut.

Teren dawnego poligonu wymaga też pilnych działań proekologicznych. Zwraca na to uwagę prof. dr hab. Marian Harasimiuk, który od wielu lat bada lubelski ekosystem. – Postępująca od wielu lat sukcesja gatunków obcych, takich jak nawłoć, oraz krzewów zmienia warunki siedliskowe i ogranicza powierzchnie, na których występują cenne, objęte prawną ochroną rośliny kserotermiczne. Pogarszają się również warunki bytowania chomika i niektórych ptaków. Najlepszym wyjściem jest utworzenie parku naturalistycznego i wdrożenie idei ochrony czynnej na powierzchniach, gdzie zostały zachowane cenne siedliska. Nowy park ze względu na swą powierzchnię – 75 ha – pozwoli też na utrzymanie pozytywnego wpływu Górek Czechowskich na jakość powietrza, zwłaszcza w północnej części Lublina – tłumaczy Harasimiuk.

Specjaliści przedstawili również film informujący wszystkich mieszkańców o możliwości powstania w Lublinie nowego, 75-hektarowego parku. Będzie to możliwe, jeśli 7 kwietnia br. lublinianie zagłosują w referendum za koncepcją nowego parku sfinansowanego przez obecnego właściciela i przekazaniem go Gminie Lublin za symboliczną złotówkę w zamian za zgodę na realizację na pozostałych 30 ha Górek Czechowskich inwestycji mieszkaniowych. Obecnie w miejscu, w którym właściciel chciałby budować mieszkania, można postawić budynki biurowe, handlowo-usługowe, jak pawilony czy galerie handlowe, oraz sportowo-rekreacyjne, np. hale sportowe z zapleczem i parkingami. – Właściciel gwarantuje, że nie zabuduje nawet centymetra terenu przeznaczonego obecnie pod zieleń. Zmiana dotyczy tylko formy zagospodarowania wyłącznie tych 30 ha – podkreśla mecenas Krzysztof Klimkowski – na których można już budować, zgodnie z obecnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe 75 ha nie zmieni się i będzie nadal terenami zielonymi, z tym że obecnie jest to teren prywatny i właściciel mógłby go ogrodzić. Tymczasem spółka TBV zamierza sfinansować takie zagospodarowanie tych terenów zielonych, aby po przekazaniu ich miastu były przyjazne, bezpieczne i ogólnodostępne – wyjaśnia Klimkowski.

Przedstawione koncepcje będą konsultowane na dalszych etapach ze specjalistami z Urzędu Miasta oraz mieszkańcami Lublina. Zagłosowanie na „tak” w referendum 7 kwietnia jest więc pierwszym krokiem służącym zmianie obecnych nieużytków na Górkach Czechowskich w zieloną przestrzeń przyjemnego spędzania czasu, sportu, rekreacji i wypoczynku dla wszystkich lublinian.

Tekst i wizualizacje: TBV Investment Sp. z o.o.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA