REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Bliżej budowy obwodnicy Limanowej

Krakowski Oddział GDDKiA złożył do Burmistrza Limanowej wniosek o wydanie DŚU dla budowy obwodnicy Limanowej. Droga będzie przebiegać w nowym śladzie, po południowej stronie miasta, jako część DK28.

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/

Nowy przebieg DK28

We wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazaliśmy trzy warianty przebiegu obwodnicy – 1A, 2A i 3A. Każdy z nich rozpoczyna się w okolicach skrzyżowania DK28 z ul. Krakowską, a kończy nieopodal skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Agrestową. Warianty 1A i 2A są poprowadzone przez obszar miasta Limanowa, wariant 3A przebiega częściowo przez tereny gminy wiejskiej Limanowa.   

Nowa trasa będzie miała długość ok. 6 km. Będzie to droga jednojezdniowa, z jednym pasem ruchu w każdym kierunku i pasem awaryjnym, klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego).   

Jako wariant preferowany wskazano 1A. Jego przebieg w dużej mierze pokrywa się z korytarzem na obwodnicę przewidzianym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. GDDKiA zakłada wybudowanie dwóch mostów nad Suchą Sowliną i Sowlinką oraz dwóch estakad o długości ponad 300 metrów każda. Pierwsza będzie przechodzić nad Sowlinką oraz ulicami Piastowską, Sikorskiego i Józefa Marka. Druga nad potokiem Jabłoniec i ulicą Wiejską.   Planowana jest również budowa dwóch wiaduktów, którymi ulice Lipowa i Łokietka będą przebiegać nad obwodnicą. 

Nowa trasa będzie połączona z siecią istniejących już dróg. Rozpocznie się rondem na ulicy Krakowskiej, następnie przewidziano budowę dwóch skrzyżowań – z ulicami Biedronia i Grunwaldzką oraz z ulicą Żwirki i Wigury. Koniec obwodnicy to rondo łączące trasę z ul. Kościuszki. W ramach inwestycji powstaną dodatkowe drogi lokalne, które poprawią dojazd do terenów w pobliżu obwodnicy. Takie rozwiązanie zostało wypracowane we współpracy z przedstawicielami Limanowej. 

Bezpieczeństwo i komfort mieszkańców

Obecnie droga krajowa nr 28 przebiega przez samo centrum Limanowej. Ruch tranzytowy pojazdów prowadzi ul. Krakowską, Piłsudskiego, Jana Pawła II, Rynkiem i ul. Kościuszki. Badania Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w latach 2020-2021 wskazują, że od 2015 roku liczba pojazdów przejeżdżających przez Limanową wzrosła o 30 proc. i wynosi już prawie 21 tysięcy samochodów. W tej liczbie ponad 2,2 tysiąca pojazdów to autobusy i ciężarówki. Jest to – obok Jasła – największe natężenie ruchu na całej DK28, od Zatora w woj. małopolskim do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce.

Obwodnica będzie zbudowana w taki sposób, aby zapewnić komunikację między terenami znajdującymi się na północ i południe od niej. Mieszkańcy będą mogli korzystać z ośmiu przejazdów przez obwodnicę: 

  • cztery będą poprowadzone pod nową trasą (ulice Piastowska, Sikorskiego, Józefa Marka, Wiejska);  
  • dwie będą nad drogą (ulice Łokietka oraz Lipowa, która zyska dodatkowe połączenie z ulicą Małachowskiego);  
  • dwa to skrzyżowania z obwodnicą, zapewniające komunikację z ulicami Biedronia i Grunwaldzką oraz ulicą Żwirki i Wigury.  

Poprowadzenie drogi krajowej nowym odcinkiem, omijającym najgęściej zabudowaną część Limanowej, w istotny sposób poprawi komfort mieszkańców miasta. Wyprowadzi ruch tranzytowy wjeżdżający do centrum miasta z drogi krajowej nr 28 i z drogi wojewódzkiej nr 965. Zwiększy to komfort mieszkańców i poprawi warunki dla ruchu lokalnego.

Kolejne kroki

Po uzyskaniu DŚU będzie można przygotowywać Koncepcję programową obwodnicy Limanowej, której elementem są m.in. badania geologiczne terenu. Następnie GDDKiA planuje ogłoszenie przetargu na wykonanie tej inwestycji w formule „Projektuj i buduj”. Przewidywany czas realizacji to lata 2025-2029. 

Źródło: tekst GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA