REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Bliżej budowy obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego

27 maja wiceminister infrastruktury Rafał Weber zatwierdził aneks do Programu inwestycji dla budowy obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w DK9. Dzięki temu możliwe będzie rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą.

 
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie „Projektuj i buduj” w latach 2020-2023.

– Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego od lat czekają na obwodnicę, która pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta. Dzisiaj codziennością w Ostrowcu Świętokrzyskim są korki, zatory i hałas. Mam nadzieję, że już za trzy lata pojedziemy bezpieczną i nowoczesną obwodnicą miasta –
powiedział wiceminister Rafał Weber.

Obecnie droga krajowa nr 9 przebiega przez Ostrowiec Świętokrzyski w ciągu ulic: Reńskiego, Zagłoby, Al. 3-go Maja, Sandomierskiej i Opatowskiej. Występuje na niej duże natężenie ruchu, z istotnym udziałem samochodów ciężarowych. Sytuacja taka powoduje problemy komunikacyjne dla miasta i negatywnie wpływa na życie mieszkańców.

W ramach zadania powstanie ciąg obwodnic miejskiej i pozamiejskiej, który pozwoli na zmianę przebiegu drogi krajowej nr 9. Spowoduje to zmniejszenie ruchu na głównych ulicach miasta, a tym samym podniesie się komfort życia mieszkańców i zmniejszy oddziaływanie drogi na środowisko.

Inwestycja obejmuje budowę odcinka drogi jednojezdniowej klasy GP o długości około 2,8 km, poprowadzonej nowym śladem od węzła Brezelia (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 755) do włączenia z istniejącą drogą krajową nr 9 – wylot z Ostrowca Świętokrzyskiego w kierunku Rzeszowa. W tym miejscu, w rejonie m. Jędrzejów, powstanie rondo. Ponadto w ciągu ulic miejskich, tj. Al. 25-lecia Wolności i ul. Samsonowicza, docelowo planowanych jako droga krajowa nr 9, zostaną wykonane prace mające na celu poprawę rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA