Drogi Wiadomości

Bliżej budowy S10 Bydgoszcz Południe – Emilianowo

KIO oddaliła odwołanie złożone przez jednego z uczestników przetargu na projekt i budowę drogi S10 Bydgoszcz Południe – Emilianowo wraz z rozbudową DK25. Oznacza to, że wybór najkorzystniejszej oferty został podtrzymany.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Bydgoszcz, www.gov.pl/web/gddkia-bydgoszcz/
Zdjęcie: GDDKiA O/Bydgoszcz, www.gov.pl/web/gddkia-bydgoszcz/
8 lutego br. GDDKiA dokonała ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację odcinka drogi S10 od węzła Bydgoszcz Południe do Emilianowa, o długości niemal 9 kilometrów. W ramach zadania rozbudowany zostanie także około 5-kilometrowy odcinek DK25 stanowiący obwodnicę m. Brzoza. Oferta Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor, o wartości 410,8 mln zł, uzyskała najwyższą ocenę w przetargu.

Z prawa do odwołania ponownie skorzystała firma Budimex, której wniosek dotyczył odrzucenia złożonej w przetargu oferty. Rozprawa przed KIO odbyła się 7 marca br., a wyrok oddalający odwołanie ogłoszono 14 marca br.
Kolejne kroki

W ciągu dwóch tygodni GDDKiA uzyska pełne, pisemne uzasadnienie wyroku. Przed podpisaniem umowy z firmą Intercor czeka jeszcze rutynowa kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i przedstawienie gwarancji należytego wykonania umowy.

Zgodnie z harmonogramem całą drogą ekspresową S10 Bydgoszcz – Toruń, o łącznej długości 50 km, pojedziemy w 2026 roku.

Źródło: tekst GDDKiA O/Bydgoszcz, www.gov.pl/web/gddkia-bydgoszcz/
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI