REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Bliżej budowy S17 Tomaszów Lubelski – Hrebenne

Pozytywnym wynikiem zakończyła się standardowa kontrola przetargu, którą przeprowadził Prezes UZP. Wkrótce GDDKiA będzie mogła podpisać umowę na projekt i budowę drogi S17 Tomaszów Lubelski – Hrebenne.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/
Zdjęcie: GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/
Przebieg trasy

Odcinek będzie liczył ok. 17,5 km. Rozpocznie się za węzłem Tomaszów Lubelski Południe, gdzie trasa przetnie obecną drogę krajową i pobiegnie po jej zachodniej stronie. Ominie Lubyczę Królewską i dalej poprowadzona będzie w korytarzu obecnej DK17. Zakończenie odcinka zaplanowano na włączeniu do istniejącej obwodnicy Hrebennego.   

Co zostanie wybudowane


Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnymi). Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie i drogi do obsługi ruchu lokalnego. Droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne. Planowane są trzy estakady, most i pięć wiaduktów. 

Przetarg i realizacja  


W przetargu na wyłonienie wykonawcy wpłynęło osiem ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma Budimex, która zaprojektowanie i budowę odcinka wyceniła na ok. 598,2 mln zł (89,9 proc. szacunków GDDKiA). Po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót drogowcy będą mogli podpisać umowę, co planowane jest jeszcze w tym roku.

Budowa trasy planowana jest w latach 2024-2026. 

Źródło: tekst GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA