REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Bliżej do rozbudowy DK12 Kąkolewo – Garzyn

Poznański Oddział GDDKiA uzyskała zielone światło dla rozbudowy drogi krajowej nr 12 na odcinku Kąkolewo – Garzyn o długości prawie 8 km na terenie województwa wielkopolskiego, w powiecie leszczyńskim.

Minister Infrastruktury podpisał Program Inwestycyjny dla wyżej wymienionego zadania co daje możliwości przygotowania dokumentacji projektowej. Zatem niebawem GDDKiA ogłosi postępowanie przetargowe na projekt, które wyłoni jego wykonawcę. Po uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych i potwierdzeniu finansowania możliwa będzie realizacja, która planowana jest na lata 2019-2020.

Celem inwestycji będzie rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Kąkolewo – Garzyn wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu, uporządkowaniem dostępności do drogi oraz budową doświetlenia przejść dla pieszych. Inwestycja ma poprawić komfort przejazdu tranzytowego oraz lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedmiotowa rozbudowa w swoim zakresie obejmie:
– poszerzenie jezdni do 7,00 m,
– przebudowę skrzyżowań zwykłych na skanalizowane poprzez budowę lewoskrętów,
– budowę ciągu pieszo-rowerowego,
– budowę ścieżki rowerowej,
– budowę chodników oraz dojść do zatok autobusowych,
– budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w m. Kąkolewo,
– przebudowę istniejącego systemu odwodnienia drogi,
– wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z urządzeniami BRD,
– przebudowę przepustów,
– wycinkę istniejącej zieleni kolidującej z inwestycją,
– dostosowanie nośności nawierzchni do 11,5 t/oś.

Autor: GDDKiA O/Poznań

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA