Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Bliżej II etapu przebudowy ul. Chrobrego w Szamotułach

20 stycznia w Szamotułach Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego spotkał się z lokalnymi samorządowcami – Beatą Hanyżak, Starostą Szamotulskim i Włodzimierzem Kaczmarkiem, Burmistrzem Szamotuł.

 
Celem spotkania było omówienie inwestycji drogowych, w tym m.in. wyremontowanego w listopadzie 2020 r. odcinka ulicy Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184.

– Dzięki harmonijnej współpracy z miastem i powiatem udało się zrealizować pierwszy etap remontu jednej z najbardziej obciążonych ruchem ulic, która stanowi wjazd do Szamotuł od strony Poznania. Chodziło o poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki. Ze względów finansowych remont został podzielony na etapy. Pierwszy objął 1 km drogi i kosztował ponad 4,3 mln zł –
mówił Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Zakres robót w I etapie obejmował między innymi: wzmocnienie konstrukcji i wykonanie nowej nawierzchni jezdni, budowę chodników, budowę ścieżki pieszo-rowerowej, budowę zjazdów do posesji, poprawę odwodnienia, wykonanie oznakowania. Wykonawcą był STRABAG.

– Chcemy dalej, konsekwentnie realizować kolejne etapy –
mówił dalej Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. – Trwa już postępowanie przetargowe na odcinek o długości 676 metrów, później pozostanie jeszcze do realizacji odcinek 228 metrów. Postępowanie przetargowe dla drugiego etapu remontu ul. Chrobrego jest w toku. 15 stycznia zakończono przyjmowanie ofert.

Wpłynęły cztery oferty:
– Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. Szamotuły – 2,4 mln zł.
– Konsorcjum: Lider: INFRADROG Chodzież /Partner: ROKAN Chodzież – 2,9 mln zł.
– Infrakom Kościan – 2,6 mln zł.
– Kowalski Budownictwo Żnin – 2,6 mln zł.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 30 dni. W przypadku braku odwołań umowa z wykonawcą powinna zostać podpisana w lutym.

W planach pozostaje jeszcze do wykonania III etap remontu ul. Chrobrego na odcinku o długości 228 m od przejazdu kolejowego do skrzyżowania ul. Dworcowej, Jana Pawła II i Wojska Polskiego. Szacowany koszt (według kosztorysu z 2016 r.) to ok. 1,1 mln zł.

Tekst i zdjęcie: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI