REKLAMA
Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

Bliżej międzysystemowego połączenia gazowego Polska – Słowacja

Spółki GAZ-SYSTEM i słowacki eustream a.s. podpisały umowę „Connection Agreement” w zakresie realizacji projektu gazowego połączenia międzysystemowego Polska – Słowacja.

Na podstawie Umowy „Connection Agreement” operatorzy systemów przesyłowych podjęli pozytywną decyzję inwestycyjną w zakresie realizacji gazowego połączenia międzysystemowego Polska – Słowacja. Połączenie to stanowi istotny element Gazowych Połączeń Międzysystemowych Północ-Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (NSI East Gas) i przyczyni się do zwiększenia regionalnego bezpieczeństwa dostaw oraz integracji rynków gazu w regionie.

– Pozytywna decyzja inwestycyjna o realizacji gazowego połączenia międzysystemowego Polska – Słowacja, posiadającego status priorytetowego projektu UE – PCI, potwierdza zaangażowanie obu operatorów w działania na rzecz osiągnięcia najważniejszych celów unijnej polityki energetycznej –
powiedział Tomasz Stępień, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

– To dobra wiadomość dla odbiorców gazu ziemnego na Słowacji, w Polsce i regionie CEE. Budowa tego interkonektora gazowego zwiększy regionalne bezpieczeństwo energetyczne i stworzy nowe możliwości handlu gazem ziemnym z korzyścią dla klientów europejskich –
powiedział Rastislav Ňukovič, Prezes Zarządu Eustream.

Nowe połączenie międzysystemowe pomiędzy Polską a Słowacją pozwoli na dywersyfikację źródeł gazu dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej poprzez stworzenie brakującego połączenia między polskim i słowackim systemem przesyłu gazu.

W wyniku realizacji projektu, kraje regionu uzyskają bezpośredni dostęp do nowych źródeł dostaw gazu z kierunku północnego – takich jak w pełni operacyjne terminale LNG na Morzu Bałtyckim (Terminal LNG w Świnoujściu, Kłajpeda LNG poprzez Połączenie Międzysystemowe Polska – Litwa (GIPL) oraz z Norwegii (z planowanego gazociągu Baltic Pipe), jak również z kierunku południowego – przez połączenie międzysystemowe Słowacja – Węgry oraz planowany gazociąg Eastring. Pozwoli to na poprawę efektywności rynków gazu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt będzie miał także pozytywny wpływ na zacieśnianie współpracy pomiędzy oboma krajami.


Prace budowlane powinny rozpocząć się w II połowie 2018 r. i będą prowadzone do końca 2021 r.

Wsparcie finansowe UE w ramach programu „Łącząc Europę” (CEF)

Agencja Wykonawcza Unii Europejskiej ds. Innowacji i Sieci (INEA), GAZ-SYSTEM S.A. i Eustream 18 grudnia 2017 r. podpisały umowę o dofinansowanie, umożliwiając obu operatorom otrzymanie wsparcia finansowego UE w ramach programu „Łącząc Europę” (CEF) na prace budowlane dla gazowego połączenia międzysystemowego Polska – Słowacja. Wcześniej, w 2015 r., projekt otrzymał środki unijne w ramach programu „Łącząc Europę” (CEF) na działanie pod nazwą „Prace przygotowawcze i projektowe dla połączenia międzysystemowego Polska-Słowacja”. Wsparcie finansowe w ramach instrumentu CEF nie tylko pozytywnie wpłynęło na postrzeganie projektu, ale także ułatwiło podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie jego realizacji.
 
Projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI)

W listopadzie 2017 r. Komisja Europejska przyznała połączeniu międzystemowemu Polska – Słowacja status „Projektu wspólnego zainteresowania” (PCI/Project of Common Interest). Status PCI został przyznany już po raz trzeci, wcześniej projekt został uwzględniony się na pierwszej oraz drugiej liście PCI przyjętej kolejno w 2013 r. oraz w 2015 r.

Autor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA