REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Bliżej oddania odcinków drogi S5 Poznań – Wrocław

Oddanie do ruchu drogi ekspresowej S5 na odc. Radomicko – Leszno Południe oraz Leszno Południe – Kaczkowo nastąpi na przełomie III i IV kwartału br.

Udostępnienie do ruchu tak zwanej „Obwodnicy Leszna” uzależnione jest od wykonania robót budowlanych na węźle Lipno w zakresie, umożliwiającym połączenie nowych jezdni z DK5.

Odcinek Leszno Południe – Kaczkowo jest opóźniony w stosunku do planów pierwotnych, gdyż wykonawca robót drogowych musiał współdziałać na placu budowy z wykonawcami przebudowy linii kolejowej Wrocław – Poznań w zakresie budowy wspólnego ekoduktu nad linią kolejową i drogą S5. Bez tego obiektu droga S5 nie uzyska pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca uzyskał więc wydłużenie terminu do października 2018 r.

Kierowcy będą jednak mogli wcześniej, zapewne jeszcze przed końcem wakacji korzystać z oddawanych do użytku dróg poprzecznych. Łącznik pomiędzy węzłem Dąbcze i węzłem Leszno Południe zgodnie z zapewnieniami Wykonawcy zostanie oddany do ruch na początku września. Październikowy termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie drogi S5 Leszno Południe – Kaczkowo koresponduje z ukończeniem kolejnego odcinka tj. Radomicko – Leszno Południe, który jest realizowany zgodnie z planem. Pod koniec października rozpocznie się więc proces odbiorowy obu odcinków tzw. obwodnicy Leszna.

Newralgicznym punktem jest połączenie nowej drogi S5 z dotychczasowym przebiegiem DK5 w sposób umożliwiający kierowcom dalszą podróż. W tym celu niezbędna jest budowa znacznej części przyszłego węzła Lipno znajdującego się już na następnym odcinku budowanej S5 tj. Kościan Południe – Radomicko. Wykonawca z opóźnieniem rozpoczął roboty budowlane, gdyż decyzja ZRID wydana została w październiku 2017 r. i wówczas dopiero można było przystąpić do badań archeologicznych. Niestety, po zimie teren był namoknięty w stopniu znacznie utrudniającym prowadzenie tych badań. Nie bez znaczenia były również liczne poszerzenia stanowisk archeologicznych związane z interesującymi znaleziskami.

Pamiętać jednak należy, że postęp robót drogowych w dużej mierze zależny jest też od warunków pogodowych. Stąd ostrożność w prognozowaniu terminu oddania kierowcom tak długo oczekiwanego odcinka drogi S5.

Terminy oddania do ruchu pozostałych odcinków S5 w Wielkopolsce to Poznań – Wronczyn – IV kwartał 2018 r., Wronczyn – Kościan Południe oraz Kościan Południe – Radomicko – III kwartał 2019 roku.

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Poznań. – Kaczkowo jest dofinansowana ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.


Autor: GDDKiA O/Poznań

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA