REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Bliżej podpisania umowy na S16 Barczewo – Biskupiec

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił skargi złożone przez konsorcja: Kobylarnia/Stecol oraz Polimex na wcześniejszy wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Przed podpisaniem umowy z wyłonioną w przetargu firmą PORR musi zakończyć się kontrola uprzednia Prezesa UZP.

Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/

Z kolei dla drugiego odcinka S16, Olsztyn Wschód – Barczewo, zgodnie z wyrokiem KIO GDDKiA ponownie weryfikuje oferty wykonawców pod względem ich treści i zgodności z dokumentami zamówienia. Po zakończeniu GDDKiA poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zakres inwestycji i cel inwestycji

W ramach dwóch zadań, w śladzie obecnej DK16, powstanie droga klasy S o długości blisko 30 km. Istniejąca droga zostanie dostosowana do parametrów klasy S, zarówno dzięki dobudowie drugiej jezdni, jak i przebudowie konstrukcji niektórych odcinków istniejącej drogi. Wybudowane zostaną także dodatkowe jezdnie umożliwiające obsługę przyległych terenów. Powstaną nowe węzły drogowe Wójtowo oraz Łęgajny, natomiast węzły Barczewo, Kromerowo i Biskupiec zostaną dostosowane do parametrów klasy S.

Inwestycja obejmie także budowę obiektów inżynieryjnych, montaż urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, budowę przejść dla zwierząt, odwodnienia i oświetlenia drogi. Wykonany zostanie system zarządzania ruchem (SZR) wraz z systemem preselekcyjnym (stacja ciągłego pomiaru ruchu). Powstaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) i obwód utrzymania drogi ekspresowej w rejonie węzła Biskupiec.

Budowa drogi ekspresowej pomiędzy Olsztynem a Biskupcem przyniesie poprawę przepustowości odcinka oraz warunków i bezpieczeństwa ruchu tranzytowego i lokalnego. Poprawie ulegną też warunki transportowe regionu poprzez zapewnienie wydajnych i bezpiecznych połączeń drogowych. Skróci się czas podróży tranzytowych w regionie, a także podróży lokalnych. Nastąpi poprawa atrakcyjności regionu warmińsko-mazurskiego.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA