REKLAMA
Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

Bliżej połączenia gazowego Polska – Litwa

Spółka GAZ-SYSTEM zawarła dwie umowy dotyczące północnego odcinka interkonektora gazowego Polska – Litwa (GIPL). Pierwsza umowa została podpisana na nadzór inwestorski a druga na roboty budowlane jednej z części odcinka północnego.

 
Grafika: GAZ-SYSTEM
Grafika: GAZ-SYSTEM
                                      To kolejny krok ku budowie tego ważnego dla Europy gazociągu.

– Celem tej inwestycji jest połączenie systemów przesyłowych Polski i Litwy, a w przyszłości integracja rynków gazu krajów bałtyckich. Gazociąg umożliwi także gazyfikację północno-wschodnich regionów Polski do tej pory praktycznie pozbawionych dostępu do gazu ziemnego –
powiedział Artur Zawartko, wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Umowę na roboty budowlane na fragmencie Kuków – granica RP (ok. 47 km) GAZ-SYSTEM podpisał z międzynarodowym konsorcjum, którego liderem jest polska firma JT S.A. Nadzór inwestorski nad całością odcinka północnego objęła firma MGGP S.A.

Odcinek północny GIPL o długości ok. 185 km i średnicy 700 mm będzie zlokalizowany na terenie 2 województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Przebiegnie przez 5 powiatów oraz 16 gmin. W ramach jego budowy powstanie także kilka naziemnych obiektów towarzyszących, które są niezbędne dla prawidłowego oraz bezpiecznego użytkowania infrastruktury. Są to tzw. Zespoły Zaporowo-Upustowe (ZZU) rozmieszczone na trasie gazociągu w odległości średnio co 20-30 km wraz z drogami dojazdowymi i przyłączami do sieci elektroenergetycznej.

Północna część gazociągu Polska – Litwa składa się z trzech odcinków realizacyjnych:
1) odcinek (ok. 61 km) w powiecie kolneńskim i grajewskim w województwie podlaskim;
2) odcinek (ok. 77 km) – powiaty grajewski i suwalski (województwo podlaskie oraz ełcki (województwo warmińsko-mazurskie);
3) odcinek (ok. 47 km) w powiatach suwalskim i sejneńskim (województwo podlaskie).

Na odcinku południowym GIPL prowadzone są prace przygotowawcze i równolegle postępowania przetargowe na wybór wykonawców prac budowlano-montażowych.

Łączne dofinansowanie unijne dla GIPL wynosi 266,4 mln EURO (dla obu inwestorów projektu – GAZ-SYSTEM oraz litewskiego operatora systemu przesyłowego Amber Grid), a jego źródłem jest instrument UE „Łącząc Europę”.

Tekst i grafika: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA