REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Bliżej realizacji obwodnicy Kaczorowa

Ponad 5 km trasa ominie po wschodniej stronie Mysłów, a Kaczorów od północnej strony. Taki przebieg obwodnicy, zgodny z wariantem W8, zostanie wskazany we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Zdjęcie: GDDKiA O/Wrocław, www.gov.pl/web/gddkia-wroclaw/

Drogowcy zbliżają się do zakończenia etapu Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla planowanej obwodnicy Kaczorowa, która zostanie zrealizowana w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra. W II kw. br. drogowcy planują złożyć wniosek o wydanie DŚU dla zarekomendowanego wariantu. Po jej otrzymaniu przeprowadzone zostaną szczegółowe badania geologiczne i opracowana zostanie dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w systemie „Buduj”. 

W lipcu 2019 r. podpisano umowę na wykonanie STEŚ, projekt budowlany i wykonawczy oraz dokumenty przetargowe dla rozbudowy DK3 i budowy obwodnicy Kaczorowa. W ramach prac przygotowawczych przeanalizowano wszystkie cztery warianty przebiegu uwzględniając aspekty społeczne, ekonomiczne, środowiskowe i techniczne. W listopadzie i grudniu 2020 r. oraz w sierpniu i wrześniu 2022 r. przeprowadzono dwie tury spotkań informacyjnych ze społeczeństwem gmin Bolków, Janowice Wielkie i Wojcieszów.

Przygotowaną dokumentację przedstawiono podczas posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI), które odbyło się 22 listopada 2022 r. Po posiedzeniu wprowadzane były zmiany w dokumentacji wynikające z ustaleń ZOPI. Posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad odbyło się 12 października 2023 r. Omówiono wszystkie kluczowe aspekty warunkujące wybór wariantu do wystąpienia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wybór wariantu i dalsze etapy 

Spośród wariantów, analizowanych w takim samym stopniu szczegółowości na etapie STEŚ, w protokole KOPI zarekomendowano przebieg obwodnicy Kaczorowa w wariancie W8. Ponad 5-kilometrowa obwodnica Kaczorowa zostanie zrealizowana w ramach rozbudowy DK3 od Bolkowa do Jeleniej Góry. Rozbudowany odcinek razem z obwodnicą Kaczorowa będzie liczył ponad 17,5 km. Obwodnica przebiegać będzie po wschodniej stronie Mysłowa, następnie poprowadzona zostanie nad DK3, omijając Kaczorów od północnej strony i zakończy się w Radomierzu.

Aby zapewnić parametry klasy technicznej drogi głównej ruchu przyśpieszonego część istniejących skrzyżowań (z drogami niepublicznymi) oraz zjazdy z drogi krajowej zostaną zamknięte. Pozostałe skrzyżowania zostaną przebudowane poprzez wydzielenie lewoskrętów na drodze głównej, zmiany skrzyżowań zwykłych na skanalizowane oraz wykonanie wysp dzielących na wlotach podporządkowanych. Projekt przebudowy DK3 przewiduje wykonanie siedmiu skrzyżowań skanalizowanych z drogami podporządkowanymi oraz jednego ronda turbinowego. W ramach prac związanych z realizacją wariantu W8 zaplanowano budowę estakady, podziemnego przejście dla pieszych, wiaduktów w ciągu i nad DK3, przejść dla zwierząt oraz przepustów.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA