Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Bliżej realizacji S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

Pozytywnym wynikiem zakończyła się standardowa, uprzednia kontrola przetargu na realizację drogi ekspresowej S19 od Międzyrzeca Podlaskiego do Radzynia Podlaskiego, którą przeprowadził Prezes UZP.

 
Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/
Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/
Kolejnym krokiem, po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót, będzie podpisanie umowy.

W przetargu na zaprojektowanie i budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19 w województwie lubelskim wybrana została oferta firmy Stecol Corporation za ok. 570,7 mln zł. Wykonawca będzie miał za zadanie zrealizowanie inwestycji w ciągu 36 miesięcy od zawarcia umowy, z wyłączeniem okresów zimowych w czasie trwania robót budowlanych. Inwestycja realizowana będzie w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

S19 wydłuży się o kolejne 22 km


Odcinek Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski liczyć będzie ok. 22,3 km. Na początkowym fragmencie, o długości ok. 3 km, nowa dwujezdniowa trasa przebiegać będzie w śladzie obecnej drogi krajowej nr 19. Następnie poprowadzona zostanie nowym korytarzem i od zachodniej strony ominie Kąkolewnicę. W ramach inwestycji planowane są dwa węzły drogowe (Kąkolewnica – w okolicach miejscowości Grabowiec oraz Radzyń Podlaski Północ). Ponadto wybudowane zostaną: cztery  mosty, 11 wiaduktów, sześć  przejść dla zwierząt dużych i średnich, dziewięć  przepustów z funkcją przejść dla zwierząt małych oraz drogi dojazdowe i lokalne. 

Via Carpatia w województwie lubelskim


To kolejny odcinek Via Carpatia, który zostanie wybudowany w województwie lubelskim. W lutym br. rozpoczęła się realizacja S19 od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do Miedzyrzeca Podlaskiego (ok. 13,7 km).

GDDKiA wybrała wykonawcę, który zaprojektuje i wybuduje ok. 18-kilometrowy odcinka S19 Radzyń Podlaski – Kock. Trwa obligatoryjna kontrola uprzednia tego postępowania.

W kwietniu podpisano umowę na zaprojektowanie i dobudowę drugiej jezdni obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej (ok. 7,8 km). Trwa przetarg na ok. 16-kilometrowy odcinek między Kockiem a Lubartowem, gdzie drogowcy ponownie wybrali najkorzystniejszą ofertę.

Z kolei wykonawca odcinka Lubartów – Lublin pracuje nad dokumentacją niezbędną do złożenia wniosku o decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Źródło: tekst GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI